Kyrkogården utanför Bosebo kyrka på Kulturen i Lund.
Kyrkogården utanför Bosebo kyrka på Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Marken söder om Bosebo kyrka utformades 1910 som en liten kyrkogård med medeltida gravstenar från Lund och med järnkors som i huvudsak kommer från Bosebo, men även från andra kyrkor i västra Småland. Korsen är gjorda i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Varje socken hade sin särskilda typ av gravkors.

Fram till 1800-talets början var begravningsplatser öppna platser, en äng eller en vildvuxen gräsyta med enkla gravmonument. Under medeltiden i Lund tilläts kreatur beta på kyrkogårdarna, vilket höll undan sly och för högt gräs. Att pryda kyrkogården med kransar, rader av träd, buskage, häckar och klippta former är en sen företeelse, inte äldre än ett par hundra år.

På våren växer den vackra kungsängsliljan på kyrkogården.

Plats på karta

Bosebo kyrkogård

Utformades 1910 med medeltida gravstenar från Lund och småländska järnkors från 1700-talet och 1800-talet.

I närheten

Bosebo kyrka med tillhörande klockstapel.

Bosebo kyrka

Denna träkyrka kommer från Bosebo i Småland och är byggd 1652. Kyrkan har välbevarade målningar från 1700-talet.

Från platsen