Bosebo kyrka med tillhörande klockstapel.
Bosebo kyrka med tillhörande klockstapel. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Denna träkyrka kommer från Bosebo i Småland och är byggd 1652. Kyrkan innehåller en mycket välbevarad interiör med målerier och snickerier och en fullt fungerande kyrkoorgel från sent 1700-tal. Här hålls fortfarande dop, bröllop, konserter och gudstjänster då och då.

Kyrkan uppfördes 1652 i Västbo härad i Småland, och är byggd i liggande timmer klädd med spån. Ursprungligen var innertaket plant, men 1773 fick kyrkan ett nytt, tunnvälvt trätak. 1782 målades taket och väggarna med bibliska motiv av Sven Nilsson Morin.

Återuppförd på Kulturen 1895

1894 skulle kyrkan rivas för att lämna plats åt en större kyrka. Den köptes då av Kulturen, monterades ner och fraktades till Lund. Året efter återuppfördes den på sin nuvarande plats i friluftsmuseet. En del av inventarierna i kyrkan är hämtade från olika kyrkor i Skåne.

Ingång genom vapenhuset

Man kommer in i Bosebo kyrka, liksom i så många andra kyrkor från samma tid, genom det så kallade vapenhuset. Det har fått sitt namn av att männen i gammal tid var tvungna att ställa ifrån sig sina vapen där. Vägarna var osäkra, och överfall och rån förekom ofta. Man behövde vara beväpnad, men vapen fick inte tas med in i gudstjänstrummet. Själva kyrkan består av långhus, kor och sakristia (den sistnämnda delen är inte öppen för besökare).

Orgeln

1773 köps en orgel in till kyrkan. Denna orgel används fortfarande och fungerar utmärkt. I samband med orgelköpet ersattes också kyrkans platta tak med ett välvt tak, och läktaren byggdes ut.

Predikstolen

Målningarna i kyrkan och även predikstolen är gjorda av Sven Nilsson Morin, en torparson som blev målare och träsnidare. Predikstolen snidade han 1781. Den är utförd i rokokostil. Under läspulpeten är två änglahuvuden utskurna och i speglarna kors, ankare, bok och palmkvist i upphöjning. Över predikstolen finns en tronhimmel, överst försedd med ett kors, på det yttre taket snidade figurer och längst ner ett draperi. Tronhimlens inre tak pryds av en duva, en strålkrans och två änglahuvuden.

Predikstolen pryds bland annat av två utskurna änglahuvuden.
Predikstolen pryds bland annat av två utskurna änglahuvuden. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Målningar på väggar och i tak

Morin fortsatte sin utsmyckning av kyrkan med pensel. Du kan till exempel se en bild av Kristi himmelsfärd i långhusets tak, och på orgelläktaren har han målat apostlarna. Bänkdörrarna är prydda med blommor, olika blommor på varje dörr. I kyrkan finns även fragment från äldre väggmålningar från 1600-talet, men de är inte synliga för besökare.

Takmålning föreställande Kristi himmelsfärd. Målad av Sven Nilsson Morin på 1700-talet. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Takmålning föreställande Kristi himmelsfärd. Målad av Sven Nilsson Morin på 1700-talet. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Altartavlan

Altartavlan föreställer Nattvardens instiftande och är ett verk av Johan Ullberg, en av 1700-talets mest anlitade träsnidare i Skåne och grannlandskapen. Han ombesörjde också själv målning, förgyllning och försilvring av egna och andras verk. Den här altartavlan har ursprungligen stått i Rya kyrka i Skåne.

Detalj från altartavlan. En symbolisk figur som med den ena handen håller om ankaret som är hoppets tecken. I den andra handen håller hon det brinnande hjärtat, sinnebilden för Jesus kärlek.
Detalj från altartavlan. En symbolisk figur som med den ena handen håller om ankaret som är hoppets tecken. I den andra handen håller hon det brinnande hjärtat, sinnebilden för Jesus kärlek. Foto: Kristian Adolfsson/Tringastudio

Klockstapeln

Strax sydväst om kyrkan står en klockstapel. Den är uppförd på 1950-talet efter gamla småländska förebilder. Klockan i klockstapeln är av gammalt datum, gjuten i Köpenhamn år 1621 för Vallkärra kyrka i Skåne.

Boka bröllop och dop

Ett bröllop eller dop på Kulturen blir en oförglömlig stund i en både finstämd och genuin miljö. I Bosebo Kyrka kan man hålla ett traditionellt bröllop och i parken kan man viga sig i fantastisk utemiljö. Läs mer på vår bokningssida!

Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

 

Plats på karta

Bosebo kyrka

Denna träkyrka kommer från Bosebo i Småland och är byggd 1652. Kyrkan har välbevarade målningar från 1700-talet.
Kyrkogården utanför Bosebo kyrka på Kulturen i Lund.

Bosebo kyrkogård

Utformades 1910 med medeltida gravstenar från Lund och småländska järnkors från 1700-talet och 1800-talet.

Från platsen