Humlestörar utanför Blekingegården
Humlestörar utanför Blekingegården
Blekingegårdens utemiljö speglar en bondgård kring 1815. Hela gårdsmiljön finns förstås inte med, eftersom det bara var boningshuset och gethuset som flyttades till Kulturen från gården i Blekinge. Bondgården var självförsörjande och man tog tillvara på allt som gick att använda.

Man möts först av ett stengärde som öppnar sig mot en stenlagd gård där en brunn tar plats. Tätt intill husets södra vägg, mellan dörren in till grovköket och dörren in i stugan, finns en bihave. Bakom ett lågt flätat staket av hassel står bikupor av halm tätt omgivna av växter som bina tycker om.

I maj blommar bondpioner intill bikuporna i bihaven
I maj blommar bondpioner intill bikuporna i bihaven

Bin viktiga

Bin var viktiga på gårdarna, dels för honungens skull och dels för pollinering av växterna. I Bihaven planterade man därför växter som bina tyckte om, och där placerades enkla bikupor av långhalm ut under den varma delen av året. Bina frös oftast bort på vintern, och därför fick man samla in nya bin inför sommaren. Under sommarhalvåret kan du se våra bikupor i Bihaven, som du hittar på husets södra långsida.

Bihaven vid Blekingegården

Växtmaterialet i Bihaven är valt utifrån växter som finns på Linnés Råshult i Småland, samt prosten Johan Öllers anteckningar i skriften Beskrifning öfwer Jemshögs sochn i Blekinge från år 1800. Här växer bland annat Såpnejlika och Apotekarros, som bin dras till.

Humle odlades i stor omfattning

På Blekingegårdens ena sida står tolv humlestörar, men på gårdarna odlade man humle i mycket större omfattning. Växten odlades för att ge bättre smak och hållbarhet till det hembryggda ölet, men användes även på andra sätt. Bland annat behandlades sår och infektioner med vatten eller alkoholitiska utdrag från humlekottar, som har en antibakteriell verkan. Humlekottarna till ölbryggningen skördades på hösten. Även här på Kulturen har vi använt vår humle vid gammeldags ölbryggning.

Vid humlestörarna finns också en slags bikupor som väntar på gäster –  en rad ihåliga trästammar under ett litet halmklätt tak (se översta bilden).

Plats på karta

Blekingegårdens humlestörar och bihave

På den självförsörjande bondgården var humlestörar och bihave två viktiga inslag i utemiljön.

I närheten

Blekingegården. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen

Blekingegården

Bondgård från Nybygden i Jämshög, Blekinge. Interiören är en rekonstruktion av familjen Olssons hem i början av 1800-talet.