Denna bondgård från Nybygden i Jämshög, Blekinge, byggdes vid 1700-talets mitt. I huset skildras med utgångspunkt från arkivmaterial hur bonden Carl Olsson levde där med sin familj 1815-1835.

Blekingegården var ett förmöget hem. Till gården hörde förutom boningshuset också ett häststall, ett stall för trettio kor, ett gethus, en loge, fem ängslador och en kvar. Endast bostadshuset och gethuset flyttades till Kulturens friluftsmuseum.

Högloftsstuga

Bostadshuset är idag ett av få bevarade exempel på det så kallade sydgötiska huset eller högloftsstuga som hade sitt utbredningsområde i Blekinge, norra Skåne, södra Småland och Halland. Byggnaden är uppförd  i karaktäristisk, virkessparande halvtimmerteknik. Stockarna är halverade furustammar.

Renoveringar

Blekingegården har renoverats flera gånger. Första gången på 1930-talet då ryggåsstugan (mittdelen) monterades ner och återuppbyggdes med till stor del nytt timmer. 1995-1996 totalrenoverades bostadshuset. På Kulturen pågick då en bygghytta med utbildning i gammal byggteknik. Huset daterades med dendrokronologiskt prov till mitten av 1700-talet. Stallbyggnaden (gethuset) demonterades och renoverades 1997-1998.

Lästips: 
Blekingegården, Kulturens egen bok om gården som finns att köpa i museibutiken för bara 30 kr.

Omslag till boken Blekingegården

 

Plats på karta

Blekingegården

Denna bondgård från Nybygden i Jämshög, Blekinge, byggdes vid 1700-talets mitt.
Humlestörar utanför Blekingegården

Blekingegårdens humlestörar och bihave

På den självförsörjande bondgården var humlestörar och bihave två viktiga inslag i utemiljön.

Från platsen