Kulturen's café in the open-air museum
Kulturens café. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen

Vi driver caféet i friluftsmuseet i egen regi.

Öppettider

Juni, juli och augusti

Alla dagar kl 11.00–16.30

Under skolloven samt i samband med vissa specialevenemang och helgdagar, har vi extra öppet.