Foto: Jessica Ljung, Kulturen

Förändrade öppettider caféet

Från och med oktober 2022 begränsas caféets öppettider. Se förklaring längre ner.

Öppettider under jullovet 26–30 december och 2–8 januari:
Kl 11.30–15.30

Varför har vi dragit ner på öppettiderna?

Vårt avtal med caféentreprenören löper ut i månadsskiftet september/oktober 2022, och vi är eniga med dem att inte förlänga avtalet. Kulturen kommer istället att driva caféet i egen regi. Caféets funktion är i första hand att finnas som en service för våra gäster och intäkterna täcker det mesta av driftskostnaderna.

När energikostnaderna ökar så kraftigt som de gör i nuläget ökar också kostnaderna för att hålla öppet och vi kommer att fokusera på att hålla caféet öppet under skolloven när vi har många besökare. Övrig tid hänvisar vi till restaurangen, intill entrén till museet.

/Gustav Olsson, museichef