Tegner3

Tegnérmuseet

Esaias Tegnér, 1782-1846, var en av sin tids mest betydande svenska författare och skalder. Han bedrev även framgångsrika studier i Lund och erhöll en professur i grekiska 1812. Tolv år senare valdes han dock till biskop i Växjö och 1826 flyttade han och familjen från Lund.

Under sin tid som professor i Lund bodde Tegnér med familj i en korsvirkesgård på Stora Gråbrödersgatan. 40 år efter det att Tegnér lämnat Lund hotades gården av rivning, men räddades av Tegnérstiftelsen som köpte den. Stiftelsen har därefter byggt upp ett museum och försökt återskapa Esaias Tegnérs hem med originalinventarier och olika Tegnérminnen.

Själv ska Tegnér ha beskrivit gården så här:

”Boningslängan innehåller utom handkammare, spiskammare, och kök och tio rum, varav de flesta är försedda med gipstak, tapeter och porslinsugnar med mässingsdörrar. På gården äro tvenne längor; den ena med brygghus, vari inmurad panna, packhus, vedbodar, vagnsskjul, stort stall, mangelbord och drängkammare; den andra av bränt tegel och ekepålar med loga och tvenne lador.”

Öppettider 2015
Lördag 17 januari kl 12-15
Lördag 14 februari kl 12-15

Fler datum kommer!

Entré
Det kostar 40 kr att besöka Tegnérmuseet (fri entré vissa dagar)
Barn och unga under 19 år samt Kulturens medlemmar har fri entré.
Det går även att boka visningar av Tegnérmuseet via Kulturens bokning.

Adress
Stora Gråbrödersgatan 11 i Lund.
Tegnérmuseet på Lunds kommuns stadskarta

Kontakt
Information: Intendent Anders Jansson 046-35 04 22.