Foto: Cecilia Lundberg
Tidigare
22 maj, 2023 – 20 aug, 2023

Vi formger vår framtid är en elevutställning där avgångsklassen på det estetiska programmet vid Drottning Blankas gymnasieskola i Lund visar upp resultaten av sina gymnasiearbeten.

Eleverna har valt områden att undersöka utifrån sina egna intressen för form, design och estetik. Av den anledningen är den röda tråden begreppet formgivning och har i övrigt endast det yttre formatet som gemensam nämnare.

Här presenteras arbeten inom arkitektur, fri konst, grafisk formgivning, landskapsarkitektur, mode och produktdesign.

Den kreativa processen

Eleverna har fått vara väldigt fria i arbetet med sina verk och har fått välja eller undersöka teknik efter vad som har passat deras idé bäst. De har börjat med att ställa en frågeställning där det ni ser är en del av resultatet. De har inlett sitt arbete med en frågeställning och det som presenteras är en del av resultatet. Arbetet är även dokumenterat i en rapport.

Eleverna läser sitt sista år på Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund, som ligger ett stenkast från Kulturen. Klassen består av 23 elever som läst två olika profiler; design & inredning eller grafisk design & reklam.

Ansvariga i projektet

Cecilia Lundberg: Lärare på estetiska programmet Drottning Blankas Gymnasieskola Lund.
Pål Langöe: Programansvarig, estetiska programmet Drottning Blankas Gymnasieskola Lund.

We form our future

We form our future is a student exhibition where the graduating class of the Visual Art and Design program at Drottning Blanka’s high school in Lund displays the results of their high school projects.

The students have chosen areas to examine based on their own interests in form, design and aesthetics. For that reason, the common thread is the concept of design and otherwise only has the external format as a common denominator. Works in architecture, free arts, graphic design, landscape architecture, fashion and product design are presented here.

The creative process

The students have been allowed to be very free in working with their projects and have been allowed to choose or investigate techniques according to what has suited their idea best. They have started by framing a question whereof what you see is part of the result. The work is also documented in a report.

The students

These are students of their final year at Drottning Blanka’s High School in Lund, which is just around the corner from Kulturen. The class consists of 23 students who studied two different profiles; design & interior design or graphic design & advertising.

Responsible for the project

Cecilia Lundberg: Arts teacher from Drottning Blanka High school in Lund.
Pål Langöe: Head of Arts from Drottning Blanka High school in Lund.

22 maj, 2023 – 20 aug, 2023

  Utställning av gymnasieelever

Detta är en utställning gjord av elever på gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasium i Lund. Den visas på andra våningen i Wahlbomska huset.