Stort franskt fat i fajans gjort 1740 i Rouend. Blomstermåleriet med fåglar visar ett tydligt inflytande från kinesiska porslinsdekorer.
Stort franskt fat i fajans gjort 1740 i Rouend. Blomstermåleriet med fåglar visar ett tydligt inflytande från kinesiska porslinsdekorer. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Tillsvidare
2015–tillsvidare

I en stor utställning som sträcker sig över tre våningar i Herrehuset får du möta Kulturens stora samling av keramik från olika delar av världen, tillsammans med många andra föremål som ska förstärka upplevelsen och kunskapen om andra kulturer – masker, bronskärl, textilier och vapen.

Kulturmöten

Utställningen Världen på Kulturen visar hur Sverige mottagit impulser från omvärlden långt innan dagens globalisering, hur kulturmöten påverkat oss och gjort Sverige till en del av ett större sammanhang. Främre Orienten har tidigt via Mellanöstern och medelhavsområdet påverkat den europeiska kulturen. Kina och Ostasien har påverkat Europa via handel längs Centralasiens sidenvägar och senare genom de Ostindiska Kompaniernas handel över världshaven. Religioner, konstnärliga och vetenskapliga idéer har spridits genom dessa möten. Teknik, kunskap och ömsesidiga relationer har byggts upp.

En av Nordens största keramiksamlingar

Vår samling av keramik är en av de största och mest betydande i Norden och kan berätta om viktiga händelser och utbyte mellan kulturer. Här finns Kinas keramik från äldsta tider fram till 1700-talets importerade ”vita guld”. Islamisk kultur och konst lyfts fram genom fajanser från Persien och Mellanöstern och i de spansk-moriska fajanserna. Renässansens fajanser från Spanien, Italien och Holland möter det kinesiska porslinet och en europeisk porslinstradition utvecklas bland annat i Meissen. Den sprids med hantverkare över Europa och även till Sverige, först med fajanstillverkning vid Rörstrand och Marieberg och senare i porslin.

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Herrehuset

Herrehuset byggdes som bostadshus ca år 1816 och står på sin ursprungliga plats i centrala Lund.
Läs mer
Visas i Herrehuset på Kulturen i Lund
2015–tillsvidare