Från vänster: Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad.
Från vänster: Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad.
Tidigare
6 okt, 2018 – 13 jan, 2019

Utställningen presenterar tre kvinnor som under 1900-talet trotsade samhällets föreställningar och visade att det var möjligt att inta en framstående plats inom presskåren. Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad spänner gemensamt över nästan hundra år av pressfotografi.

”1942 skriver en ung kvinna ett brev till Pressfotografernas klubb. Hon har en stark önskan om att bli pressfotograf och behöver goda råd för hur hon framgångsrikt ska nå sitt mål. Hon får snart veta: ”tror inte att en flicka passar för yrket […] Det finns visserligen några kvinnliga pressfotografer ute i världen, men de är ej många, vi hade i somras besök av en, men hon var mer maskulint betonad och hade förmodligen av ett förbiseende av vår Herre blivit flicka.” Svaret, skrivet av en välkänd manlig svensk fotograf på en av Sveriges största tidningar var av en allmänt utbredd åsikt, att vara pressfotograf var inte ett passande yrke för en kvinna med motiveringen att det var alltför fysiskt och psykiskt påfrestande. Den tekniska utvecklingen innebar visserligen att utrustningen under perioder var både tung och otymplig, men nog har väl kvinnor i alla tider utfört fysiskt krävande arbeten?

Ett fåtal kvinnor i Sverige under 1900-talet, spridda på olika tidningsredaktioner, trotsade samhällets föreställningar och visade att det visst var möjligt att inta en framstående plats inom kåren. Deras bilder fångade med yttersta närvaro och gehör sin samtids viktiga ögonblick, personer och händelser och de fick stor spridning i tidningarnas upplagor. Utställningen Upphovsmannen är en kvinna presenterar tre av dessa fotografer: Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad. Gemensamt spänner de över nästan hundra år av pressfotografi.”

Den citerade texten är skriven av Arianna Bommarco, en av curatorerna för utställningen

Om de tre fotograferna i utställningen (pdf)

Upphovsmannen är en kvinna är producerad av Marabouparken Konsthall i Sundbyberg och visades där 2017. Curatorer: Arianna Bommarco och Bettina Pehrsson. Utställningen har även visats på Kvinnohistoriskt museum i Umeå under 2018.

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Lundahallen

Utställningshall ritad av Klas Anshelm, invigd 1957. En fönstervägg skapar direktkontakt med parken utanför.
Läs mer
Visas i Lundahallen på Kulturen i Lund
6 okt, 2018 – 13 jan, 2019