Permanent

Vandring genom stilepoker

I utställningen vandrar du från tiden runt 1500 och ”frustugan på Glimmingehus”, genom mellanvåningens 1600- och 1700-talsrum, till vindsvåningens miljöer från 1800-talet och sekelskiftet 1900. Det är också en vandring genom olika stilepoker – renässans, barock, rokoko, gustaviansk stil, empir samt  historismens nytolkningar av de äldre tidernas stilar.

Hemmet som arbetsplats

Bostaden var förr i hög grad även en arbetsplats. Hos den borgerliga befolkningen i städerna bedrevs yrkesverksamheten i anslutning till hemmet. Bostaden var ofta en del av en handelsgård, en verkstad, en affär eller ett kontor med många familjemedlemmar och anställda.

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Borgarhuset

Byggt på Kulturen 1891-1892 som en gestaltning av borgerligt boende.
Läs mer
Visas i Borgarhuset på Kulturen i Lund