Tidens Rum, en utställning i Borgarhuset. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Tillsvidare
Tillsvidare

Vandring genom stilepoker

I utställningen vandrar du från tiden runt 1500 och ”frustugan på Glimmingehus”, genom mellanvåningens 1600- och 1700-talsrum, till vindsvåningens miljöer från 1800-talet och sekelskiftet 1900. Det är också en vandring genom olika stilepoker – renässans, barock, rokoko, gustaviansk stil, empir samt historismens nytolkningar av de äldre tidernas stilar.

Hemmet som arbetsplats

Bostaden var förr i hög grad även en arbetsplats. Hos den borgerliga befolkningen i städerna bedrevs yrkesverksamheten i anslutning till hemmet. Bostaden var ofta en del av en handelsgård, en verkstad, en affär eller ett kontor med många familjemedlemmar och anställda.

Tidens rum visas i Borgarhuset.

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Borgarhuset

Byggt på Kulturen 1891-1892 som en gestaltning av borgerligt boende.
Läs mer
Visas i Borgarhuset på Kulturen i Lund
Tillsvidare