Permanent

Vandring genom stilepoker

I utställningen vandrar du från tiden runt 1500 och ”frustugan på Glimmingehus”, genom mellanvåningens 1600- och 1700-talsrum, till vindsvåningens miljöer från 1800-talet och sekelskiftet 1900. Det är också en vandring genom olika stilepoker – renässans, barock, rokoko, gustaviansk stil, empir samt  historismens nytolkningar av de äldre tidernas stilar.

Hemmet som arbetsplats

Bostaden var förr i hög grad även en arbetsplats. Hos den borgerliga befolkningen i städerna bedrevs yrkesverksamheten i anslutning till hemmet. Bostaden var ofta en del av en handelsgård, en verkstad, en affär eller ett kontor med många familjemedlemmar och anställda.

Tidens rum visas i Borgarhuset. Vi arbetar just nu med en restaurering av husets fasad och fönster, och under arbetet är den ordinarie ingången till Tidens rum stängd. Du kan i stället nå utställningen genom ingången till Från A till Ö – Bokkulturen, eller genom ingången till Folkkonst & Design, vid lekplatsen. 

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Borgarhuset

Byggt på Kulturen 1891-1892 som en gestaltning av borgerligt boende.
Läs mer
Visas i Borgarhuset på Kulturen i Lund