Illustration: Limpo Rocha.
Tillfällig
Digital utställning

"Moving on – röster från barn på flykt" är en utställning och samtidsdokumentation producerad av Kulturen i Lund, Malmö museum och Regionmuseet Skåne i unikt samarbete med flera andra aktörer.

Du får möta barn som flytt från det pågående kriget i Ukraina i filmade intervjuer. Du får också ta del av berättelser från barn som kommit till Sverige 2015–2016. Teckningar som barnen har gjort har animerats och fått liv.

Detta är i huvudsak en digital utställning, men det finns under sommaren miniutställningar på Kulturen i Lund, Malmö museum, Regionmuseet Skåne och några bibliotek.

Till den digitala utställningen

Digital utställning