Malmö centralstation hösten 2015. Volontärer var snabbt på plats, organiserade sig och gjorde en enorm insats de första veckorna när myndigheterna saknade förberedelser. Med bara några få tillhörigheter med sig sov flyktingar på golvet inne på centralstationen. Utanför migrationsverkets lokaler var situationen kaotisk och människor tvingades sova och äta på trottoaren. Foto: Matso Pamucina/Malmö museer. Text: Aila Peterson, Malmö museer
Malmö centralstation hösten 2015. Volontärer var snabbt på plats, organiserade sig och gjorde en enorm insats de första veckorna när myndigheterna saknade förberedelser. Med bara några få tillhörigheter med sig sov flyktingar på golvet inne på centralstationen. Utanför migrationsverkets lokaler var situationen kaotisk och människor tvingades sova och äta på trottoaren. Foto: Matso Pamucina/Malmö museer. Text: Aila Peterson, Malmö museer
Tidigare
3 jul, 2019 – 3 feb, 2022

Kulturen, Malmö museer, Regionmuseet Kristianstad och Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet har tillsammans dokumenterat den stora flyktingströmmen till Skåne som började 2015. I en miniutställning på andra våningen i Vita huset visar vi sex bilder med bildtexter samt en film på ca 20 minuter. Filmen kan du även se här på webben.

September 2015, när den stora flyktingströmmen till Sverige började, beslutade sig Kulturen, Malmö museer, Regionmuseet Kristianstad och Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet för att sätta igång ett dokumentationsprojekt om olika sidor av flyktingskap och integration, volontärarbete och aktivism.

Bland det insamlade materialet finns mängder med intervjuer, filmer, tusentals fotografier, deltagande observationer, föremål och skrivna berättelser inskickade av både flyktingar och volontärer. Genom dokumentationsprojektet har nya berättelser, viktiga vittnesmål, foton, filmer och föremål tillförts museernas arkiv och magasin. Detta material blir tillgängligt för forskare, och kommer att användas i utställningar, dokumentärfilmsproduktioner och publikationer framöver.

Projektet, som rätt och slätt fick namnet Flyktingdokumentationen, fick möjlighet att följa några personer och deras familjer under nästan tre år. Nu visar vi sex bilder ur dokumentationen med bildtexter skrivna av Aila Peterson från Malmö museer. Vi visar även en film på ca 20 minuter, som du också kan titta på här nedanför.

Dokumentationen utsåg under Sveriges Museers årsmöte den 10 april 2019 till Årets samtidsdokumentation. Det är en jury från DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige – som väljer ut tre finalister från inskickade förslag, och sedan utser en vinnare.

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Vita huset

Huset byggdes 1854 som bostad för två familjer, med var sin ingång på sidorna om mittpartiet.
Läs mer
Visas i Vita huset på Kulturen i Lund
3 jul, 2019 – 3 feb, 2022