Lengertz kulturpris 2019 går till skulptören Margit Brundin (foto Andreas Paulsson) samt till Eva Sjölin för boken "Sökandet efter Hildur och sanningen".
Lengertz kulturpris 2019 går till skulptören Margit Brundin (foto Andreas Paulsson) samt till Eva Sjölin för boken "Sökandet efter Hildur och sanningen".
Tidigare
8 jun, 2019 – 31 aug, 2019

Den 8 juni delar Skånes Hembygdsförbund ut Lengertz kulturpriser 2019: konstpriset till skulptören Margit Brundin samt litteraturpriset till Eva Sjölin för boken Sökandet efter Hildur och sanningen. De båda pristagarna presenteras i en liten utställning på Kulturen i Lund.

Lengertz litteraturpris 2019

Eva Kjerström Sjölin, Sökandet efter Hildur och sanningen

Motivering:
Hildur Sandberg var en guldsmedsdotter från Ängelholm. Som mycket ung visade hon både sin stora begåvning och ett stort intresse för samhälls- och livsfrågor. Med stöd av sin familj kunde hon ta studenten i Lund 1898. Som medicinstudent och ung radikal kvinna gjorde hon avtryck i de miljöer där hon verkade: diskussionsklubben Den Yngre Gubben, kampen för kvinnlig rösträtt, den socialdemokratiska rörelsen.

Hennes kärlek till medicinstudenten Adolf Björk var varm och djupt känd, men illa sedd i det sippa akademiborgerskapet. Hildurs plötsliga och oförklarade död vid bara 24 års ålder gav upphov till stor sorg och bestörtning men också seglivade rykten.

Eva Kjerström Sjölin har tagit ett nytt och personligt grepp på historien om Hildur Sandberg. Med hjälp av ett kvinnligt perspektiv och en del nya arkivfynd, har hon kunnat ge ny kunskap och ny förståelse för Hildurs kamp för sin utbildning, sin livsväg och sin kärlek. Boken ger dessutom en ny, och plausibel, förklaring till Hildur Sandbergs plötsliga bortgång.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om Eva Kjerström Sjölin på Skånes hembygdsförbunds webb.

Lengertz litteraturpris 2019: Eva Kjerström Sjölin

Lengertz konstpris 2019

Margit Brundin

Motivering:
Margit Brundin är verksam i Teckomatorp och har en masterexamen i keramikkonst från Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.

Margit Brundin arbetar med lera i stort format, oftast figurativ skulptur, där hon applicerar en berättelse på ett djur, t ex en hare. Med hjälp av människors kroppsspråk tillämpade på djurens former angriper hon sorg, förvåning, misstänksamhet, nyfikenhet osv. Komplexa former byggs upp med en finstilt detaljrikedom. Ögonblick fångas i öron som fladdrar, ögon som tåras. Man blir berörd, både glad och fundersam av att möta skulpturernas uttryck. Det är lätt att känna igen sig själv och andra.

Skulpturerna ringlas och modelleras i en rödbrännande stengodslera och bränns vid 1120 grader. Med engobering, flytande lera färgsatt med koppar-, järn-, mangan- eller koboltoxid, får ytan liv.

Efter sex separatutställningar och ett flertal samlingsutställningar runt om i Sverige hade Margit Brundin 2018 en separatutställning ”Jag har funnit min hare” på Axel Ebbes konsthall, Trelleborg. Ett offentligt verk av henne finns på Angereds förskola.

Margit Brundin tilldelas Lengertz konstpris 2019 för en gedigen konstnärlig gärning med keramiska verk som både berör, roar och oroar.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om Margit Brundin på Skånes Hembygdsförbunds webb:

Lengertz konstpris 2019: Margit Brundin

William Lengertz och kulturpriset

Skånes Hembygdsförbund förvaltar Lengertz kulturprisfond sedan 1967 och utser pristagarna som får ett diplom och 30 000 kr vardera.

William Lengertz (1891-1962) var författare, förläggare och en kulturhistoriskt inriktad skribent som grundade antikvariat i Lund, Malmö och Helsingborg. Han instiftade Lengertz kulturprisfond som varje år utdelar ett pris till en framstående skånsk konstnär och ett pris till författaren av en nypublicerad bok om Skånes historia, landskap, människor eller kultur.

 

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Ystadhuset

Ett bostadshus från 1847 har byggts om efter förebilder från två 1500-talshus i Ystad
Läs mer
Visas i Ystadhuset på Kulturen i Lund
8 jun, 2019 – 31 aug, 2019

  Ingång från Ystadhuset

Miniutställning om Lengertz kulturpriser 2019 visas inne i utställningen Folkkonst & Design. Ingång från Ystadhuset vid dansbanan, på norra området.