Bild av Elin Nilsson, elev på estetiska programmet på Drottning Blankas gymnasieskola Lund.
Tidigare
20 maj, 2022 – 8 jun, 2022

Med världen framför våra fötter (och bakom vår rygg) är en elevutställning där avgångsklassen på det estetiska programmet vid Drottning Blankas gymnasieskola i Lund visar upp sina tankar och känslor inför att stå med ena foten ut i vuxenlivet och världen.  Eleverna försöker med utställningen ringa in vad som är centralt i deras tankar och gör detta i form av egna konstverk.

Scroll down for English!

Eleverna har arbetat med temat utifrån tankar kring vad de har för kulturella möten framför sig men också blicka bakåt i historien. De har ställt sig frågan vad som är centralt för dem att förmedla till sin omvärld, som unga vuxna med livet framför sig.

Eleverna

Eleverna läser sitt sista år på Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund, som ligger ett stenkast från Kulturen. Klassen består av 22 elever som läst två olika inriktningar på programmet, inredning och grafisk design.

Den kreativa processen

Eleverna har fått vara väldigt fria i arbetet med sina verk och har fått välja teknik efter vad som har passat deras idé bäst. Under arbetets gång har eleverna hela tiden bollat idéer med varandra för att skapa en helhet i utställningen.

Ansvariga i projektet från Drottning Blankas Gymnasieskola Lund:
Cecilia Lundberg, lärare i bild på estetiska programmet
Pål Langöe, programansvarig estetiska programmet

The world at our feet (and behind our backs)

In this exhibition, made by the graduating students at the Visual Art and Design program at Drottning Blanka High School in Lund, you will see a display of thoughts and feelings about becoming an adult, and entering into the adult world. Through the exhibition the students are trying to visualize these central themes through their artwork.

The subject theme the students have worked with is from the viewpoint of their own cultural encounters to come, but also what has been encountered in the past.

The question posed in the project is what is central to convey to the world as a young person with their future at their feet.

The students

The students are doing their final year at Drottning Blankas High School in Lund which is just around the corner from Kulturen. The class consists of 22 students, who have chosen a specialization within either interior design or graphic design.

The creative process

In the process the students have had complete freedom within the brief to choose what techniques would best suit their ideas. During the progress of the work the students have had an ongoing dialogue with each other to ensure a red thread throughout the exhibition.

Responsible for the project, from Drottning Blanka High School in Lund:
Cecilia Lundberg, Arts Teacher
Pål Langöe, Head of Arts

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Herrehuset

Herrehuset byggdes som bostadshus ca år 1816 och står på sin ursprungliga plats i centrala Lund.
Läs mer
Visas i Herrehuset
20 maj, 2022 – 8 jun, 2022