Glas från utställningen
Tillsvidare
Tillsvidare

Här visas glas från skilda kulturer och länder. Allt ifrån det äldsta egyptiska glaset tillverkat för 2 500 år sedan, till nutida svenskt vardagsglas. Här finns syriskt glas från 200-talet och persiskt från 800-talet. Den europeiska glastraditionen är rikt representerad med venetianskt renässansglas, böhmiskt, tyskt och engelskt glas från 1600- och 1700-talen.

Kulturens glassamling består av cirka 2 500 föremål. Det tidiga svenska glaset med kallskålar, pokaler och vinglas, supkoppar och karaffer kommer från två bruk. Kungsholms glasbruk som anlades 1676 och Skånska glasbruket som startade 1693. 

Skört glas visas upp

Kungsholms glasbruk hade sin glansperiod under 1700-talets första hälft. Bruket var en utlöpare till den mellaneuropeiska glaskonsten och tillverkningen sköttes av inkallade italienare och tyskar. Den vackra terrinen, glas och remmare med graverade motiv från Kungsholm är alla utsatta för speciella nedbrytningsprocesser i glasets sammansättning. Därför visas de i specialgjorda montrar med hårda krav på klimat och luftrening  för att överleva

Unik samling skånska glas

Vid sidan om Kungsholms glasbruk fanns det Skånska glasbruket i Perstorp. Dessa glasföremål  är intressanta historiska dokument, som visar på en tidig inhemsk glastillverkning med säte i Skåne. Museets samling från Skånska glasbruket rymmer ett 50-tal föremål, såväl enkla flaskor, buteljer i mörkt glas med sigillmärken på skulderpartiet som rikt graverade brännvinsbägare, supkoppar, kannor och karaffer.

 

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Textilhallen

Textilhallen stod klar 1960 och är ritad av Klas Anshelm. Det är en utställningshall, speciellt anpassad för ljuskänsliga textilier.
Läs mer
Visas i Textilhallen på Kulturen i Lund
Tillsvidare