Tidigare
12 feb, 2022 – 17 apr, 2022

Konsten att höra till är en utställning som tar sitt namn från ett internationellt forskningsprojekt som undersöker hur konstnärligt skapande kan påverka känslan av tillhörighet och erkännande i städer. Projektet vill bidra med kunskap om hur kommuner runt om i Europa kan hjälpa ungdomar att känna sig som en del av sina nya städer.

Scroll down for text in English!

Deltagande länder i projektet är Sverige, Storbritannien och Tyskland.

Konst och kultur och social integration

I Lund, Nottingham och Hannover har respektive universitet arbetat med nyanlända ungdomar, erbjudit dem att delta i olika konstnärliga och kulturella aktiviteter och dessutom undersökt deltagarnas uppfattning om möjligheter och hinder för social integration i staden.

22 ungdomar i Lund

I Lund har 22 ungdomar mellan 12 och 21 år deltagit i projektet genom en workshopserie som ägde rum de första två veckorna i augusti. Ungdomarna upplevde det som en förlängning av sommarlovet, ett sätt att umgås och att vara tillsammans, utvecklas konstnärligt, men framför allt upplevde de det som en möjlighet att vara med, att vara synliga och hörda i staden där de flesta av dem bor.

Kreativa processen

Deltagarna har upplevt konst genom museibesök, samtal med konstnärer och bildanalys, där de har närmat sig konstspråket och öppnat dörren till den kreativa processen.

Olika tekniker

Ungdomarna har arbetat med olika konstformer och tekniker såsom graffiti, urban sketches, linoleumtryck och akrylmåleri och använt dem för att uttrycka sin känsla av tillhörighet. I denna utställning kan du se några av deltagarnas verk.

Ansvariga i projektet

Ansvariga forskare vid Lunds universitet är:
Sinikka Neuhaus, universitetslektor, utbildningschef, bitr prefekt
Katarina Blennow, universitetslektor

Ansvarig för konstprojektet och utställningen:
Lara Sanna, konsthistoriker och bildlärare

The Art of Belonging

The Art of Belonging is an international research project selected by JPI Urban Europe. It investigates and explores how place-specific arts and cultural initiatives help young people with other ethnical backgrounds develop a sense of belonging and increase participation in their new cities’ civic, social and cultural life.

Art and culture

Participating countries in this project are Sweden, the United Kingdom and Germany. The universities of Lund, Nottingham and Hannover have invited young people with other ethnical backgrounds to participate in diverse arts and cultural initiatives.

22 young participants in Lund

In Lund 22 young people between the age of 12 and 21 participated in 2 weeklong workshops in August before the school year started. The participant’s feeling was as a more extended summer break/vacation, a way to meet each other, be together and have the opportunity to be seen and heard in the place where most of them live.

Key to the creative process

The participants have experienced visual art through museums visits, artists’ talks, and visual art analysis, which allowed them to get close to the visual art language and a key to open the door to the creative process.

Different techiques

The youngsters have worked with different artistic languages and techniques, such as graffiti, linoleum printing, acrylic painting and urban sketches to express their feeling of belonging. In this exhibition you can see some of the artworks created by the participants.

Responsible for the project

Responsible for the research project at Lund University:
Sinikka Neuhaus, Senior Lecturer, Head of teacher Education, assistent head of Department
Katarina Blennow, Associate Senior Lecturer

Responsible for the art project and exhibition:
Lara Sanna. Art historian and visual art teacher.

More information about the project 

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Vita huset

Huset byggdes 1854 som bostad för två familjer, med var sin ingång på sidorna om mittpartiet.
Läs mer
Visas i Vita huset
12 feb, 2022 – 17 apr, 2022
Utställningen visas på andra våningen i Vita huset, utanför Auditoret. / You can find the exhibition in "the White House (the entrance house) on the second floor.