Anna Bauer i utställningen. Foto: Jessica Ljung, Kulturen
Tidigare
25 sep, 2021 – 15 jan, 2023

Konstnären Anna Bauer är känd för sina inspirerande böcker om hönsestrik och sitt träffsäkra, ofta humoristiska uttryck inom textil bildkonst. I utställningen får besökaren ta del av hennes konstnärliga process och skapande inom flera olika tekniker.

Hönsestrik är en sticknings-stil som kännetecknas av färgstarka mönster med egenhändigt utformade symboler och politiska budskap. I utställningen visas olika hönsestrik-alster, som kläder, coronamasker och väggsköldar. Här kan man också se broderier av olika slag och möta udda textila figurer.

Besökaren får röra sig genom flera rum och ta del av olika tekniker och uttryck, som alla är en del av Anna Bauers universum. Hon vill låta materialen komma till tals lika mycket som motiven och jobbar mycket med ytorna. Anna får berätta med egna ord om sin kreativa process i utställningen, och hennes texter kompletteras med korta historiska faktatexter om textila tekniker.

Det var min dagmamma som lärde mig att sticka när jag var sju år, men det var först när jag upptäckte Hönsestrik som stickningen drabbade mig på allvar. Jag tror att det är det oförutsägbara som lockar mig, att hela tiden få välja nya mönster och färger. Jag kan verkligen bli besatt av ett projekt medan jag håller på, men när det är klart är det inte lika viktigt längre. Det är själva ”hållapåandet” som är det fina i kråksången.

Knitstart my heart – Anna Bauer tar avstamp i både punk och hantverkstraditioner. Utställningen vrider på perspektiven och försöker fånga det sköra och obegripliga som lätt slinker undan.

Praktiken – ditt kreativa rum

Som en del av utställningen finns Praktiken, ett rum där besökarna själva kan prova på att skapa i textila tekniker. Här finns ett stort bord med stolar och flera fåtöljer där man kan slå sig ner. Här finns också material att skapa med, t ex till tygfigurer inspirerade av Anna Bauers figurer i utställningen. Ta med din skapelse hem eller låt den bo i Praktiken.

Det går bra att ta med eget fika till Praktiken (men inte in i utställningen!) så samla gärna stickkompisarna, titta på utställningen tillsammans och slå er sen ner för sticka/virka/sy, fika och umgås!

I detta rum kommer vi också att arrangera en del programpunkter och kurser. Det kan ni läsa mer om på  www.kulturen.com/program.

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Ystadhuset

Ett bostadshus från 1847 har byggts om efter förebilder från två 1500-talshus i Ystad
Läs mer
Visas i Ystadhuset
25 sep, 2021 – 15 jan, 2023