Utställningen "Fira Demokratin!" på plats på Kulturen i Lund. Foto Nelly Hercberg, Kulturen
Utställningen "Fira Demokratin!" på plats på Kulturen i Lund. Foto Nelly Hercberg, Kulturen
Tidigare
1 dec, 2020 – 27 maj, 2021

För drygt hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste reform. De första demokratiska riksdagsvalen ägde rum 1921 och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Utställningen “Fira demokratin!” är en vandringsutställning från Sveriges riksdag som turnerar i landet under jubileumsperioden 2018–2022.

Utställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En
berättelse där gräsrötter och politiker varit viktiga aktörer som format vår demokrati.

I videon nedan kan du se en hälsning från riksdagens tredje vice talman Kerstin Lundgren. Hon berättar lite om utställningen och om dem som kämpade för allmän och lika rösträtt.

Utställningen fortsätter online

På riksdagens webb kan du uppleva utställningens innehåll hemifrån, eller komplettera det fysiska besöket med filmer, tidslinje, tittskåp, quiz med mera.

Tidslinjen

För ungefär hundra år sedan fick kvinnor och män allmän och lika rösträtt men vägen fram till det demokratiska genombrottet startade långt tidigare. Utforska några av de riksdagsbeslut, motioner och propositioner som format vår demokrati i kronologisk ordning. Här lyfts även viktiga rörelser och andra skeenden som påverkat demokratin framåt till våra dagar.

Gå till tidslinjen

Tittskåp

Tittskåpen är virtuella utställningar med dramatiserade berättelser från demokratins genombrott. Lär dig mer om kampen för rösträtt, våra folkrörelser och de första kvinnorna i riksdagen.

Gå till tittskåpen

Fördjupning

Hur fick vi allmän och lika rösträtt? Hur fungerar vår demokrati idag? Vilken betydelse hade folkrörelserna för den demokratiska kampen. Här finns fördjupande teman om demokrati och demokratiska värderingar.

Gå till fördjupning

Film

Filmer om hur Sverige fick allmän och lika rösträtt.

Gå till filmer

Quiz

När fick vi enkammarriksdag? Hur lyder regeringsformen? När infördes allmän och lika rösträtt? Testa dina kunskaper om demokratiska värderingar och demokratins genombrott.

Gå till quiz

Studiematerial

Här finns studie- och fördjupningsmaterial för att arbeta med demokratifrågor och demokratins utveckling i Sverige. Målet med studiematerialet är att väcka engagemang för demokratifrågor, öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens genombrott, samt demokratins fortsatta utveckling i Sverige.

Gå till studiematerial

Onlinematerial på andra webbplatser

Demokrati100 – Kungliga biblioteket

Foto med skålande kvinnor och logga för Demokrati100.
Foto från Dahllöf, Drottninggatan 47, Stockholm. Bilden är hämtad från KvinnSam – nationellt bibliotek för kvinnoforskning.

På webbplatsen demokrati100.se hittar du ännu mer online-material om tillkomsten av den allmänna och lika rösträtten för hundra år sedan! Även här finns bakgrund, filmer, studiematerial för skolor mm. Det finns också artiklar om viktiga personer (”aktörer”) inom rösträttskampen, som berättar lite mer om de personerna än materialet på Fira demokratin!-utställningens webb.

Bakom projektet står Kungliga biblioteket (KB) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Kopplat till projektet finns även ett nätverk av företrädare för arkiv, museer och bibliotek samt enskilda forskare som vill uppmärksamma demokratijubileet. KB är utgivare för webbplatsen demokrati100.se.

Till demokrati100.se

Rösträtt för kvinnor 100 år – film från UR

skärmklipp UR:s film Rösträtt för kvinnor 100 år
skärmklipp UR:s film Rösträtt för kvinnor 100 år

UR:s film är en bra första introduktion om rösträtt för kvinnor. (14 minuter)

I maj 1919, klubbades beslutet om kvinnlig rösträtt igenom och en 35-årig lång kamp och väntan var till ända. Hur gick det till och vilka var kvinnorna som ägnade stora delar av sina liv åt rösträttsfrågan? Historiker Karin Kvist Geverts berättar om några viktiga milstolpar genom åren och Malin Bonthron, barnbarnsbarnbarn till Anna Whitlock, läser ett utdrag från ett av alla de tal Anna höll då hon arbetade för kvinnofrågan. Men alla var inte för den stora samhällsförändring som kvinnlig rösträtt innebar.

Till filmen

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Vita huset

Huset byggdes 1854 som bostad för två familjer, med var sin ingång på sidorna om mittpartiet.
Läs mer
Visas i Vita huset
1 dec, 2020 – 27 maj, 2021

  Visas i Lundalabbet, andra våningen i Vita huset

Ta trappan eller hissen upp till andra våningen i Vita huset. Följ korridoren förbi En stund i Lund och Att överleva – Röster från Ravensbück så hittar du denna lilla utställning i Lundalabbet.