Sandra Mujinga, ILYNL (It´s Like You Never Left), 2016
Tidigare
29 jun, 2019 – 22 sep, 2019

Hanni Kamalys video DINGS är en del av Lunds konsthalls utställning Alltings mått. Om det (o)mänskliga, och visas i Herrehusets källare under perioden 29 juni–22 september 2019. Utställningen samlar fyra konstnärer, alla med stark anknytning till den svenska och den regionala konstscenen, som ställer frågor om kropp, politik och subjektivitet: Ulrika Gomm, Hanni Kamaly, Santiago Mostyn och Sandra Mujinga.

Kamaly uppmärksammar i den nyproducerade videon DINGS, de institutioner, museer och arkiv som är med och skapar sammanhang åt den avhumaniserande blick som riktats mot rasifierade individer under hundratals år. Verket fokuserar på hur västerländska museer, antropologer och konstnärer fascinerats av masken som kulturell artefakt.

Ett intresse för tingens glidning mellan subjekt och objekt är tydligt. Insamlandet av masker och avtryck av ansikten har bland annat fått tjäna som underlag i rasbiologisk forskning, och bidragit till ett exotifierande av utomeuropeiska kulturer hos de modernister som såg den så kallade ”primitiva” konsten som ett sätt att finna konstnärliga lösningar som inte lutade sig mot naturalistiskt avbildande.

Kamalys undersökning av maskernas närvaro i samlingar och på europeiska museer och arkiv, vittnar om hur kategoriseringen och insamlandet av objekt ligger kusligt nära den exploaterande blick som västvärlden riktat mot människor utanför den egna kontinenten.

I filmen förekommer även skådespelaren Bengt-Åke Benktsson (1907–1957), vars samling av afrikanska och östasiatiska masker idag ägs av Kulturen i Lund och som för närvarande visas i huset ett våningsplan upp. Förutom att vara en aktiv samlare av koloniala artefakter, förekom Benktsson också i den första bioversionen av Pippi Långstrump, där Benktsson spelar Pippis pappa Efraim Långstrump, kaptenen som seglar till den fiktiva Kurrekurreduttön i Söderhavet, som är en ålderdomlig beteckning på havet kring den oceaniska övärlden. I filmen dansar Benktsson med en mask från sin samling, och här förekommer även ett klipp där två poliser försöker skrapa bort ansiktsfärgen på en brun person: en obehaglig scen där en individ blir till en fetisch, ett objekt som kan studeras som estetiskt, exotiskt och intellektuellt mindervärdigt.

Hanni Kamaly (född 1988) bor och arbetar i Malmö och Stockholm. Hon har medverkat i utställningar på följande platser: Ahrenshoop Kunsthaus; Almanac, London; Ginerva Gambino, Köln; Kunstnernes Hus, Oslo, Malmö Konstmuseum; Moderna Museet, Stockholm; Luleå Biennialen; Skånes Konstförening, Malmö; Tegel, Stockholm and Rupert, Vilnius.

Läs mer om utställningen på Lunds konsthalls hemsida.

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Herrehuset

Herrehuset byggdes som bostadshus ca år 1816 och står på sin ursprungliga plats i centrala Lund.
Läs mer
Visas i Herrehuset på Kulturen i Lund
29 jun, 2019 – 22 sep, 2019