Från vänster: linoleumtryck illustration av Lova Kuller, oljemålning av Molly Johansson, fotografi av Tilda Daoud
Från vänster: linoleumtryck illustration av Lova Kuller, oljemålning av Molly Johansson, fotografi av Tilda Daoud
Tillfällig
6 apr, 2024 – 1 sep, 2024

Elever på gymnasieskolan Spyken har under en termin analyserat, utforskat och arbetat med frågor rörande hur genus, klass och normer påverkar maktrelationer i samhället, samt hur dessa återspeglas i olika konstsammanhang.

I denna utställning visas elevernas egna tolkningar skildrade genom olika bildspråk och tekniker. Eleverna har utforskat olika konstuttryck såsom porslinsfiguriner, kvinnlig lyrik i litteraturhistorien och fotografi. De har sedan analyserat och själva tolkat sina upplevelser av maktrelationer kopplade till genus och klass i sina verk. I sitt arbete har eleverna även utgått ifrån några av Kulturens permanenta utställningar.

Projektet har pågått under höstterminen 2023 och flera klasser som läser bild- och mediainriktning på Spyken har ingått. Projektet består av tre delar:

  • Den demokratiska konsten gestaltad genom linoluemtryck, här visas
    illustrationer inspirerade av verser från kvinnliga poeter som eleverna sedan har tolkat.
  • Den demokratiska konsten gestaltad genom fotografi, ett projekt där eleverna har arbetat med fotografi. De inspirerades av Kulturens utställning Jag ser dig – fotograf Ida Ekelund och Margaret Camerons fotografiska verk.
  • Den demokratiska konsten gestaltad genom oljemåleri, ett projekt där eleverna har arbetat med oljemåleri. Här har de har analyserat 1700-talets porslinfiguriner i Herrehuset på Kulturen, vilka representerar det idealiserade och normativa samhället under tidsepoken.

Ansvariga lärare i projektet:

Rosita Irengård: Lärare i Fotografi (Foto)

Lara Sanna och Ezgi Özberk: Lärare i Bild och Form Specialisering/formgivning (Målningar)

Charlotta Svärd: Lärare i Bild och Formgivning (Linoleumtryck)

Utställningsansvarig och koordinatör:

Lara Sanna: Konstvetare och Museolog

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Ystadhuset

Ett bostadshus från 1847 har byggts om efter förebilder från två 1500-talshus i Ystad
Läs mer
Visas i Ystadhuset
6 apr, 2024 – 1 sep, 2024

  Ingång via Ystadhuset

Ingång via Ystadhuset, samma igång som till utställningen En annan värld – konst från Sankt Lars sjukhus.