Här nedan för kan du läsa en svensk översättning av texterna på panel 4 i utställningen Women's Concentration Camp Experience. Texterna kommer i ordningen uppifrån och ner och från vänster till höger.

Tvångsarbete och utmattning

Maria Hiszpanska-Neuman,
”Fånge sandverk”
bläck, papper,
1945
(Självständighetsmuseet Warszawa)

______

Maria Hiszpanska-Neuman,
”Fånge sandverk II”,
bläck, papper,
1945
(Självständighetsmuseet Warszawa)

______

Jadwiga Simon-Pietkiewicz,
”Två okända kvinnor framför kasernerna”,
penna, papper,
1944
(Lunds Universitetsbibliotek)

______

Jadwiga Simon-Pietkiewicz,
”Judisk kvinna”
penna, papper,
1942
(Självständighetsmuseet Warszawa)

______

Jadwiga Simon-Pietkiewicz,
”Ukrainska kvinnor i arbete”,
penna, papper,
1943
(Självständighetsmuseet Warszawa)

______

Jadwiga Simon-Pietkiewicz,
”Arbetslösa kvinnor vilar framför kasernen”,
penna, papper,
1944
(Självständighetsmuseet Warszawa)

______

Jadwiga Simon-Pietkiewicz,
”Kvinna som arbetar med en hacka”,
penna, papper,
1943-44
(Självständighetsmuseet Warszawa)

______

Maria Hiszpanska-Neuman,
”KoncentrationsIägret Neubrandenburg. Vila på söndagen”,
penna, papper,
1944
(Självständighetsmuseet Warszawa)