Museichef Gustav Olsson under en invigning.
Museichef Gustav Olsson under en invigning. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen.

Kulturen är ett kortnamn, både för det Kulturhistoriska museet i Lund (Kulturen i Lund), och för museets ägare den ideella föreningen Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. I början av sommaren höll föreningen sitt traditionsenliga årsmöte. Det var första gången sedan 2019 som vi kunde ha ett årsmöte utan pandemirestriktioner och ett 50-tal medlemmar slöt upp i Auditoriet och vi fick efter årsmötet avnjuta en trevlig middag tillsammans på restaurangens uteservering.

Nya ledamöter i styrelsen och ny styrelseordförande

Kulturens styrelse består av åtta föreningsvalda ledamöter och två ledamöter som utses av Lunds kommun och två ledamöter som utses av Region Skåne. Dessutom ingår museichefen och två personalrepresentanter i styrelsen. Varje år väljs två av de föreningsvalda ledamöterna för en mandatperiod på fyra år.

Till årsmötet 2022 löpte mandatperioden ut för Bengt L Andersson och Eric Hamilton. Dessutom hade Solfrid Söderlind bett av få avsluta sitt uppdrag i förtid, så det fanns tre lediga platser. Eric Hamilton omvaldes till styrelsen. Pia Jönsson Rajgård, VD för Tourism Skåne och ordförande för Svenska Turistföreningen efterträdde Solfrid Söderlind. Sverker Lindberg, VD för Midway Holding efterträdde Bengt L Andersson.

När ledamöterna väl valts var det också dags att välja en av dem till ordförande och Sverker Lindberg blev föreningens nye ordförande. Sverker Lindberg är född 1963, är gift och har två vuxna barn. Han arbetar till vardags för Midway Holding. Sverker är utbildad i Lund och har tidigare haft olika roller inom Tetra Pak och Trelleborg-koncernerna. Efter utomlandsperioder i bland annat Singapore och Schweiz är han sedan några år åter bosatt i Lund, ett stenkast från Kulturen. Hans stora intressen är historia och segling.

sverker
Kulturens nye ordförande Sverker Lindberg. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen.

Kulturens styrelse 2022–2023

Representanter valda av föreningen:
Sverker Lindberg, ordförande
Lars Wetterberg, vice ordförande
Gustav Olsson, verksamhets- och museichef
Lena Leufstedt
Eric Hamilton
Hanne Mannheimer
Gustaf Lorentz
Klemens Ganslandt
Pia Jönsson Rajgård

Lunds kommuns representanter:
Lars V Andersson (C)
Sebastian Jaktling (S)

Region Skånes representanter:
Ingrid Jägerhed (S)
Hans Svedell (M)

Personalrepresentanter:
Mats Engström, DIK
F n vakant plats, Vision

Ny fond för frimedlemskap

Bengt L Andersson har varit Kulturhistoriska föreningens styrelseordförande under perioden 2011–2022. Årsmötet beslutade att tacka Bengt för hans insats genom att inrätta en fond för frimedlemskap i hans namn ”Bengt L Anderssons fond”.

Kulturen har en fin och angelägen verksamhet som vi vill att många ska kunna ta del av, men vi varken vill eller kan tillhandahålla detta utan att ta ut entréavgifter. Tyvärr innebär detta, att det finns människor som inte har råd att ta del av museets innehåll. Kanske särskilt besvärande är detta när det gäller ensamstående föräldrar med små barn. Vi ser medlemskapet, som ger fri entré året runt, som lösningen på problemet och försöker därför hålla medlemsavgiften så låg som möjligt – för närvarande 300 kronor. Men även en relativt låg medlemsavgift är för hög för vissa och vi har länge sökt en möjlighet att komma förbi även detta hinder.

Genom att inrätta en fond för detta ändamål kan vi nu göra det möjligt att skänka pengar direkt. Den som vill bidra med en tackgåva till Bengt L Andersson och därmed ett frimedlemskap, kan redan nu swisha valfri summa till 123 601 4450 eller sätta in pengar på bankgiro 660-7600.
OBS! Ange ”frimedlemskap” på inbetalningen/Swish-betalningen. Möjligheten att ge bort ett medlemskap kommer även att finnas i vår museibutik/entré.

Kulturen är sedan tidigare godkänd mottagare av skattefria gåvor och vi inväntar svar från Skatteverket om detta också kan vara ett sådant ändamål.

Det kommer från och med vecka 37 att vara möjligt att ansöka om medlemskap ur fonden. Vi får hjälp i arbetet av tre styrelseledamöter i Folke Ljungdahls stiftelse, som har stor erfarenhet av att pröva den här typen av ansökningar. De har välvilligt lovat oss att hjälpa till, både med att sätta upp ansökningsrutinen och att sedan bedöma ansökningarna. Vi räknar med att man kommer att göra bedömningen halvårsvis. Baserat på de frågor om fri entré som vi får i dagsläget kan man uppskatta att omfattningen kan vara 50–100 medlemskap per år.

Gustav Olsson
Museichef Kulturen