Museichef Gustav Olsson. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen.

Museifrågorna har varit ovanligt närvarande i media den senaste tiden. Under sommaren kunde vi läsa och höra om oro för politisering av museernas innehåll och nu senast har man kunnat ta del av museernas oro för lokalhyror och besparingar.

Det kan vara värt att kommentera båda dessa frågor. Jag träffar ofta andra museichefer och frågan om ”armlängds avstånd” mellan politik och museum är ofta en fråga för dem och i något fall även en källa till oro. Den modell Kulturen i Lund har, där museet är helt fristående och ägt av en ideell förening, innebär att museet alltid är oberoende. Jag tror att det har stor och positiv betydelse för museets verksamhet och innehåll.

Beträffande lokalfrågorna är Kulturen mer likt andra museer. Vi äger våra byggnader så det är inte hyrorna som stiger utan istället alla driftskostnader, energikostnader och dylikt. Det är bra att man uppmärksammar museernas lokalfrågor. Ett museum är inte bara verksamheten, det är också arenan där verksamhet bedrivs – byggnader, parker, miljöer. Finns det inte en trygg finansiering för arenan blir det svårt att vårda och utveckla verksamheten.

På Kulturen kan vi nu summera sommarsäsongen, och vi har haft en väldigt fin sommarsäsong. Naturligtvis märks den danska och svenska turismen särskilt mycket men vi har haft en stor tillströmning av turister från stora delar av världen och är naturligtvis väldigt glada för detta. Vi som arbetar på museet är stolta över att bidra till att välkomna så många besökare till Skåne och Lund.

Dessutom väljer flera av besökarna att bli medlemmar i Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. Det är också mycket glädjande för oss som arbetar på Kulturen och ger oss möjligheten att tillsammans fortsätta att driva detta fantastiska arbete med att utveckla museet. I skrivande stund är vi uppe i drygt 5 100 medlemmar och så många har vi inte varit sedan 2009.

Antal medlemmar i Kulturen 1984–2023

Sommaren 2023 började lite oroligt för ett museum. Vädret var alldeles för bra och vi hade varken lekplats eller lekutställning – båda var stängda för ombyggnad. Den sista dagen i juni månad kunde vår nya lekplats äntligen öppnas för lek och är alltså på dagen 900 år yngre än domkyrkan. De som tänkt ut och byggt den har verkligen lyckats med en plats för kreativ lek i en historiskt inspirerad miljö. Pranters hantverk står bakom produktionen och har haft en fin idédialog med Kulturens pedagoger och andra medarbetare.

Eftersom sommarlov och semestrar redan hade börjat valde vi att inte ha någon stor invigning med inbjudna gäster. Därmed hade vi inte heller möjlighet att på plats tacka alla som bidragit till lekplatsen. Jag vill istället å hela Kulturens vägnar framföra ett tack till er alla. Lekplatsen finansierades helt med gåvomedel, två arv från privatpersoner, föreningsmedel och ett bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn. Det är en fröjd att se den användas, vilket lyckat projekt, tack till er alla!

Under sommaren har vi också haft flera av våra volontärprojekt igång. Sommarvolontärerna bemannade friluftsmuseet under några veckor med historiska uppdrag för barn och Kulturens dramavolontärer satte upp en föreställning i samband med detta. Kulturens trädgårdsvolontärer har byggt staket kring Blekingegården och anlagt rabatter. Volontärskapet är ett konkret sätt för dig som vill vara med och skapa det medlemsägda museet. Tack till alla er som deltar och välkommen du som vill engagera dig i framtiden!

Så vill jag gärna avsluta med några ord om museets verksamhet under återstoden av 2023. Vi arbetar vidare med nästa års stora utställning om 20-tal, med 1920-talet sett från 2020-talet, och vi fortsätter också med ombyggnaden av Allmogehallen till ett hus för barn- och familjeverksamhet. Närmast står invigningen av utställningen En annan värld – konst från Sankt Lars och om tre månader är det dags för Kulturens julstök med julmarknad. Jag hoppas att vi ses många gånger innan 2024 börjar!
Gustav Olsson

Museichef Kulturen