Detalj av telefonkiosken.
Detalj av telefonkiosken.
Telefonkiosker började sättas upp i Sverige år 1901 av Telegrafverket ”för att bereda allmänheten så bekväm tillgång som möjligt till Verkets telefonautomater”. Kulturens telefonkiosk är av samma modell som den allra första som sattes upp, en modell som ritades av ingenjören Hjalmar Celion år 1900 och kallades ”pagoden” på grund av sin utformning.

Vår telefonkiosk är en gåva från Lunds kommun och har tidigare stått på Stortorget i Lund. Den är inte ett original från sekelskiftet utan byggd på 1980-talet, när Ericsson tog upp tillverkningen av modellen igen. Då fanns inga ritningar kvar, så man fick ta isär alla delar och ta fram nya ritningar. Dessa ritningar köptes sedan upp av A-Service Trä & Metall, som är det företag som har restaurerat vår telefonkiosk innan den flyttades till friluftsmuseet.

Ljuddämpande material

Telefonkioskens stomme är av järn, taket är av koppar och spiran av brons. Trätrallen man står på är av ek. Vikten är 395 kg. På Tekniska museets hemsida kan man läsa att: ”Väggarna var av ljuddämpande material och invändigt skyddade en hylla av ek för buller utifrån. Den hade glasrutor med inetsad dekor i sidorna och ett gallerverk nertill. Avsikten var att man lätt skulle kunna se om någon var i kiosken. Gallret kunde även tjäna som skydd mot hundar.”

Lyssna i luren

Lyft på telefonluren så kan du höra berättelser om människor som en gång bodde eller arbetade i husen här på Kulturen i Lund!

Plats på karta

Telefonkiosken

Telefonkiosk som stått på Stortorget i Lund. Samma modell som den första telefonkiosken i Sverige.

Från platsen