S:ta Maria Minor är placerad framför Locus Peccatorums ena gavel.
S:ta Maria Minor är placerad framför Locus Peccatorums ena gavel. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
S:ta Maria Minor (lilla Maria) stenkyrka uppfördes under 1100-talets början i hörnet av Stora Södergatan och Västra Mårtensgatan i Lund, och ersatte då en tidigare träkyrka på samma plats.

Stenkyrkan revs efter reformationen 1536. I samband med nybyggnation i början av 1900-talet tog Kulturen hand om lämningarna och återuppbyggde dem på Kulturen 1911 och 1914.

Murarna blev också en gräns ut mot gatan, även om kyrkan inte ligger i korrekt väderstreck och inte allt som man grävt fram fick plats. I altarfundamentet finns nertill ett hålrum där helgonreliker förvarades. I kyrkan fann man också delar av ett processionskrucifix i emalj.

Plats på karta

S:ta Maria Minor

Lämningar av stenkyrka från 1100-talets början, som revs efter reformationen 1536.