Rustmästarbostaden som man ser den från Kulturens park.
Rustmästarbostaden som man ser den från Kulturens park. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Huset ligger på sin ursprungliga plats och byggdes 1823, troligen av Mårten Jönsson Sörlin. Det är ett av de få bevarade exemplen på de enkla bostadshus som var vanliga i Lund i början av 1800-talet.

Korsvirkesarkitekturen är mycket typisk med en helt putsad gulkalkad gatufasad och enklare utförd gårdsfasad. Huset renoverades 1994-1995. Namnet har det fått efter Kulturens rustmästare (tekniske chef) som hade sin tjänstebostad här.

I huset finns arbetslokaler som hyrs ut.

Plats på karta

Rustmästarbostaden

Bevarat exempel på ett enkelt bostadshus av en typ som var vanligt i Lund i början av 1800-talet.

Från platsen