Onsjöstugan
Onsjöstugan. Foto: Maria Bohlin/Kulturen
I Onsjöstugan skildras livet i en undantagsstuga på 1850-talet.  

Stugan var en del av en gård som låg utanför Höör i Skåne. Här bodde Gunilla Andersdotter och Sven Andersson tillsammans med sonen Anders, som var dövstum. År 1842 valde de att sälja gården, och kunde bo kvar på ett så kallat undantagskontrakt. Det var ett avtal som innebar att familjen fick bo kvar i huset och att den nya ägaren försåg dem med bland annat mat och ved.

När Sven dog året efter försäljningen bodde Gunilla och hennes då vuxna son kvar på samma kontrakt, fram till Gunillas död 1865. Anders blev då omhändertagen av sin jämnåriga förmyndare och arbetade sedan som dräng fram till sin död.

Deras hem var enkelt, men de var inte fattiga. Grunden för möbleringen är samma som för i stort sett alla dagligstugor i allmogemiljö i södra Sverige. Vi har dessutom tagit hjälp av Svens och Gunillas bouppteckningar när vi har valt ut föremål och möbler för att gestalta hemmet.

Onsjöstugan är en ryggåsstuga som har byggts med timmer som fälldes i slutet av 1750-talet.

Dagligstugans möblering

Dagligstugan har fått en möblering som stämmer med den schematiska grundmöblering som i stort sett alla dagligstugor i allmogemiljö i södra Sverige möblerades utifrån. Den väggfasta bänken, långbänk och bordändes-bänk stod vid rummets ena sida, med ett bord framför. Ofta fanns ett vråskåp i hörnet över bordändes-bänken. Bredvid sättugnen (som eldades från köket) fanns det en stol eller en kakelugnsbänk. I hörnet diagonalt mot bordet stod husbondfolkets säng. Detta var de fasta punkterna – sen fylldes resten av rummet ut med enklare sängar, skåp, en klocka med mera beroende på vad man behövde och hade råd till.

Bouppteckningar

Vi har letat upp och jämfört bouppteckningarna efter Sven Andersson och hans fru Gunhild Andersdotter för att få en uppfattning om vilka möbler, husgeråd, textilier med mera som kan ha funnits i hushållet när Gunhild och Anders bodde där. Det är tydligt att de under tiden från Svens död 1843 tills det att Gunhild dör 1865, varit tvungna att sälja vissa mer värdefulla inventarier.

Ryggåsstuga från 1700-talet

Onsjöstugan är en ryggåsstuga som har byggts med timmer som fälldes i slutet av 1750-talet. Den är timrad på stolpe med furutimmer.

Plats på karta

Onsjöstugan

Onsjöstugan är en ryggåsstuga byggd i mitten av 1700-talet. I mitten av 1800-talet användes den som undantagsstuga på en skånsk gård.
Spånandslin framför Onsjöstugan. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen

Odlingsbäddar och staket vid Onsjöstugan

Inhägnaden runt ingången till stugan är en typ av staket som tidigare var vanlig i mellersta Skåne. Utanför stugan finns odlingsbäddar med köksväxter.

Från platsen