Måketorpsboden
Måketorpsboden. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Måketorpsboden kommer från Småland och har varit en del av friluftsmuseet ända sedan Kulturen i Lund öppnade 1892. Boden är byggd i slutet av 1700-talet och har använts till förvaring. Boden är en av tre byggnader som restaurerats inom projektet Timrade hus.

De svarvade detaljerna (balusterdockorna) i loftgångens räcke fick oss att tro att byggnaden var från 1600-talet, men dendrokronologiska dateringar av timret som gjordes under restaureringen har visat att Måketorpsboden är byggd i slutet av 1700-talet, med furutimmer som fällts under vinterhalvåret 1793–94. Virket är hämtat lokalt.

Återanvänt material

I boden finns också återanvänt material från minst två äldre byggnader, den ena från början av 1600-talet och den andra från omkring 1700. Från byggnaden från början av 1600-talet har golvbrädor och svarvade balusterdockor återanvänts och från byggnaden med datering omkring 1700 har väggtimmer och golvbrädor återanvänts. En del väggtimmer har också använts som golvbrädor i boden som uppfördes i slutet av 1700-talet.

Böndernas byggnadstraditioner

Boden var en gång ett av husen på gården Måketorp i Åseda socken i Småland. Den har använts till förvaring av utsäde, redskap, mat, husgeråd och kläder. Ibland användes den här typen av bodar att bo i under sommarhalvåret. Byggnaden köptes in till Kulturen för att skildra böndernas byggnadstraditioner.

Spår av bodens användning

Vi har hittat spår av bodens användning på väggarna. Bland annat har orden ”råg”, ”korn” och ”havre” skrivits med träkol, och bredvid har man räknat antal med streck. Troligen har man markerat hur många säckar av varje spannmål som har förvarats i boden.

Läs gärna mer om restaureringen av Måketorpsboden på vår blogg!

Plats på karta

Måketorpsboden

Måketorpsboden är byggd i slutet av 1700-talet och har fungerat som förvaringsbod på en gård i Småland.

Från platsen