Gamla intendentsbostaden
Gamla intendentsbostaden. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Det vitputsade huset uppfördes 1864 och köptes av Kulturen 1907. Här bodde museichefen med familj. 1941 byggdes huset om och den högra delen i brunaktigt Helsingsborgstegel tillkom, ritad av Mogens Mogensen. Kulturen fick på så sätt en tjänstebostad med stora utrymmen för representation.

Mogensen var en av de mest produktiva arkitekterna under 1930-och 40-talet. Han ritade en byggnad som har tydliga modernistiska drag men samtidigt smälter väl in i gårdsmiljön och gatumiljön längs Sankt Annegatan.

När den moderna delen av huset byggdes rådde det världskrig och ekonomin för museet var ansträngd. Trots det så fann dåvarande museichefen Sven T Kjellberg ekonomiska bidrag för byggnationen genom medlemmar och externa finansiärer. Det var få byggnader över huvud taget som uppfördes under kriget, och det här blev ett av de första modernistiska husen i Lund.

Intendentbostaden fungerade som tjänstebostad för Kulturens museichef med familj fram till 1980. I huset finns idag arbetslokaler för museets personal.

 

Plats på karta

Intendentbostaden

Här bodde Kulturens museichef med familj fram till 1980.