Hylla smedja
Hylla smedja. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Smedjan kommer från Hylla i Blentarp, Skåne och är byggd i korsvirke, troligen i början av 1700-talet.

Vid södra gaveln finns ett särskilt stall där hästarna togs in för att bli skodda när vädret var dåligt. Vid andra gaveln finns ett rum som troligen varit smedlärlingens bostad.

Viktig samlingspunkt

Bysmedjan var i äldre tid en viktig samlingspunkt och smeden en förmedlare av tekniska nyheter. Smedens vanligaste arbete var att sko böndernas hästar, men han svarade för alla slags arbeten som gällde järn och mycket annat. Ofta gick man till smeden när en tand skulle dras ut. Smeden tillhörde de hantverkare som fick arbeta på landsbygden, trots skråväsen och begränsning av hantverket till städerna. Smedjan flyttades till Kulturen 1947 och är fullt funktionsduglig. Den används för kursverksamhet i smide, och vid vissa evenemang kan du se en smed i arbete.

Plats på karta

Hylla smedja

Smedjan kommer från Hylla i Blentarp, Skåne och är byggd i korsvirke, troligen i början av 1700-talet.

Från platsen