Halmstadtornet är byggt 1913 och har trapptornet på Twistens gård i Halmstad som förebild. Tornspiran med tre kronor byggdes till Fabriks- och hantverksutställningen i Lund 1907, och prydde där huvudentrén.

Förebilden till Halmstadtornet återfinns på den så kallade Twistens gård på Storgatan i  Halmstad. Johan Twist som gett namn åt huset var en handelsman från Lübeck, som kom till Halmstad på 1660-talet och var den förste kände ägaren. Huset har bland annat utnyttjats som rådhus 1826-1863, läroverk 1863-1869 och försäljningslokal för spritdrycker 1889-1954.

Bilderna nedan är från Hallands Konstmuseums samlingar och visar Twistens gård i Halmstad. Detaljbilden visar tornspirans inre konstruktion.

Plats på karta

Halmstadtornet

Halmstadtornet är byggt 1913 och har trapptornet på Twistens gård i Halmstad som förebild.