Dekanhuset i snöskrud.
Dekanhuset i snöskrud. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Dekanhuset representerar en medeltida bostad för en dekan, prostens närmaste man i kaniksamfundet vid domkyrkan i slutet av medeltiden. Huset flyttades från Kyrkogatan i Lund till Kulturen 1908, och kunde därigenom bevaras.

I bottenvåningen (markplanet) finns en utställning om ärkebiskopen Jakob Erlandsen och hans märkliga grav. På första våningen finns en rekonstruktion av en medeltida sal. I rummet på  översta våningen undertecknades år 1679 dokumentet Freden i Lund.

Den äldre delen av residenset är uppfört under 1200–1300-talen. Huset har en källare och däröver en bostadsvåning med stor stuga och två mindre rum, och överst en magasins- eller festvåning. Stugan tycks ha haft en öppen spis med skorsten vid inre väggen.

Strax efter 1400-talets mitt byggs ett torn, och på 1500-talet en nu helt försvunnen länga. Privata bostadshus av tegel byggdes under medeltiden av ett fåtal välbärgade personer, i Lund oftast med anknytning till kyrkan.

När byggnaden flyttades till Kulturen återstod endast ett mindre rum från det äldsta tegelhuset och tornet, resten av huset hade sedan tidigare rivits.

Plats på karta

Dekanhuset

Medeltida bostad för en dekan. Flyttades till Kulturen från Kyrkogatan 1908.

Från platsen