Arkitekternas hus
Arkitekternas hus. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
LTH-huset, som detta också kallas, byggdes 1993-94 av blivande arkitekter vid Lunds Tekniska Högskola. Huset är ett exempel på äldre, sund byggteknik.

Det har en ventilerad stenfot, så kallad torpargrund, och tegelväggarna är murade i fullmursteknik. Därmed är det ett så kallat trögt hus – det tar lång tid att värma upp väggarna, men också lång tid för dem att kylas ner. Klimatet i huset blir därför mycket jämnt utan snabba svängningar.

Inne i huset finns namnen på alla som deltog i projektet inristade på tegelstenar. Blyinfattningarna i fönstren visar olika geometriska lösningar på det gyllene snittet.

Huset byggdes inom projektet Framtida byggande för att lyfta fram tegel som ett oöverträffat byggnadsmaterial.

Huset används idag som ”matsal” vid dåligt väder, för skolklasser som har matsäck med sig till Kulturen.

Plats på karta

Arkitekternas hus

Byggt 1993-1994 av blivande arkitekter vid Lunds Tekniska Högskola. Huset är ett exempel på äldre, sund byggteknik.