Öppettider sept–april: tisdag till söndag kl 12–16

Kulturens personal (alla var inte närvarande när bilden togs) på Herrehusets trappa i januari 2016. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturens personal

Kulturen består av sex avdelningar som ansvarar för olika delar av museets verksamhet: Stab, Teknik, Utställningar, Samlingar, Kulturmiljö samt Program och försäljning. Här hittar du adresser och telefonnummer till avdelningscheferna och anställda på de olika museiavdelningarna. Vill du skicka ett e-postmeddelande till någon i personalen skriv personens fornamn.efternamn@kulturen.com

Museichef
Anki Dahlin, museichef 046-35 04 02

Avd: Stab
Anna Sevelo, controller 046-35 04 49
Carina Rundberg, administrativ samordnare 046-35 04 42
Gunnel Persson, ekonomiassistent 046-35 04 48
Ivan Bakran, IT-tekniker 046-35 04 14
Johan Hofvendahl, marknadskommunikatör 046-35 04 25
Maria Bohlin, informatör 046-35 04 47
Michelle Bassmann Jingryd, HR-ansvarig 046-35 04 43

Avd: Fastigheter
Lars Salminen, avdelningschef 046-35 04 58
Cecilia Edinge, säkerhetsassistent/lokalvårdare 046-35 04 62
Christel Meijerhöffer, trädgårdsmästare 046-35 04 04
Elsa Ohlsson Warngård, värd/säkerhet/programvärd 046-35 04 64/74
Eva Sjöstedt, värd/säkerhet/dekoratör 046-35 04 64/74
Kristina Bakran, trädgårdsmästare/pedagog 046-35 04 46
Lars Tedenbrant, fastighetstekniker 046-35 04 90
Ola Främby, värd/säkerhet/programvärd 046-35 04 64/74
Örjan Hörlin, byggnadshantverkare 046-35 04 84

Avd: Utställningar
Christian Penalva, avdelningschef 046-35 04 29
Angelica Bondesson, verksamhetsansvarig/museipedagog Livets museum 046-35 04 15
Anna Ekman, projektledare 046-35 04 41
Anna Sanfridsson, utställningsproducent/konservator 046-35 04 69
Caroline Owman, utställningsproducent/konservator (tjänstledig)
Jenny Andersson, utställningsproducent (vikarie) 046-35 04 92
Mikael Persson, utställningstekniker/snickeri 046-35 04 86
Niklas Ingmarsson, intendent/projektledare 046-35 04 11
Rickard Öhman, målare/ljussättare 046-35 04 81

Avd: Samlingar
Charlotte Åkerman, avdelningschef 046-35 04 16
Anders Jansson, intendent/registrering 046-35 04 22
Anna Cedermarker, lokalvård 046-35 04 10
Carina Andersson, lokalvård/säkerhet 046-35 04 63
Johanna Hermansson, magasinsregistrator/konservator (mammaledig)
Karin Hindfelt, intendent 046-35 04 12
Karin Schönberg, intendent/regional museiutvecklare 046-35 04 21
Mats Engström, intendent/medicinhistoriskt material 046-35 04 08
Siv Hörman, lokalvård 046-35 04 03
Ulrika Burman, magasinsregistrator (vikarie) 046-35 04 09
Viveca Ohlsson, fotograf 046-35 04 93

Kulturarvs-IT
Anders Bredberg, registrator 046-35 04 59
Mats Åström, registrator 046-35 04 59
Sanna Stegmar, registrator 046-35 04 59
Stefan Bengtsson, registrator 046-35 04 59
Ulrika Burman, arbetsledare 046-35 04 59
Vagn Pedersen, registrator 046-35 04 59

Avd: Kulturmiljö
Conny Johansson Hervén, avdelningschef 046-35 04 05
Aja Guldåker, arkeolog 046-35 04 17
Carita Melchert, bebyggelseantikvarie 046-35 04 60
Fredrik Gustavsson, byggnadshantverkare 046-35 04 38
Gertie Ericsson, arkeolog 046-35 04 35
Gunilla Gardelin, kulturmiljöutvecklare 046-35 04 53
Henrik Borg, stadsantikvarie/byggnadsantikvarie 046-35 04 51
Ivan Balic, arkeolog 046-35 04 36
Jan Kockum, arkeolog 046-35 04 07
Johan Wallin, arkeolog, 046-35 04 23
Kristoffer Frederiksen, byggnadshantverkare/timmerman 046-35 04 28
Mattias Karlsson, arkeolog 046-35 04 45
Olof Andersson, byggnadshantverkare/timmerman 046-35 04 31

Avd: Program och försäljning
Yvonne Andersson, avdelningschef 046-35 04 44
Alf Carlsson, vaktmästare 046-35 04 82
Annika Mandahl, pedagog 046-35 04 39
Birthe Gannholt, säljare butik 046-35 04 01
Johanna Lisberg Jensen, programutvecklare/arrangör 046-35 04 30
Kajsa Hallberg, säljare butik 046-35 04 01
Lina Collén, säljare butik 046-35 04 01
Olle Ekström, pedagog 046-35 04 27
Ulrika Eriksson, bokning 046-35 04 32