På bilden ser du en stödkäpp av lönn med krycka, utformad som ett drakhuvud. Käppen är från 1000-talet och bär ägarens namn i runskrift: Ulfkil. Föremålet finns i monter 6 i utställningens första rum.

Utställningen Metropolis – Lund på medeltiden som invigdes 1999 är i behov av att förnyas. Vi kommer därför att hålla utställningen stängd cirka ett år, från 30 augusti 2021 till hösten 2022.

Vi vill anpassa utställningen bättre till olika målgrupper, och komplettera den tematiskt ordnade utställningen med viktiga händelser och förändringar under medeltiden och renässansen i kronologisk ordning. För den som vill veta mer vill vi också tillföra fördjupningar om olika teman.

Målgruppen skolbarn i 10-årsålder ska kunna ta del av utställningen som en del av historieundervisningen. Vi har tagit hjälp av fokusgrupper för att förstå hur vi på bästa sätt kan anpassa utställningen till denna målgrupp. Resultaten visar att skolbarnen har svårt att förstå utställningen med den något abstrakta utformning som den har idag. De har behov av att få känna på saker och av att lösa uppgifter/uppdrag. Vi kommer bland annat att tillföra mer bilder, tydliggöra vad de olika rummen handlar om, och ta fram pedagogiska lådor med material som eleverna vid visningar får se och känna på tillsammans med Kulturens pedagoger.

Förändringarna berör rummens ytskikt, några ändringar av montrar och nya texter som kompletteras med bilder. Filmer och andra digitala inslag kommer också att tillföras. Vi kommer att berätta om utställningsarbetet i flera blogginlägg på www.kulturen.com/blogg.

Under stängningen kommer utställningens ”faktarum” att hållas öppet och där kommer information om utställningsarbetet att presenteras på bildskärmar. Även det rum som kallas fyndrummet och innehåller mer än 3 500 föremål kommer att hållas öppet under merparten av stängningstiden. Detta rum kan du nå via utställningslokalen Lundahallen. Under den period som utställningen är stängd kommer vi tyvärr inte att kunna erbjuda utlån eller forskarservice för de föremål som finns i utställningen.

Exakt datum för invigning hösten 2022 är inte fastställt än, men kommer att presenteras längre fram, via pressmeddelande och på vår webb.

Pedagog Olle Ekström med besökande barn i utställningen Metropolis – Lund på medeltiden.
Pedagog Olle Ekström med besökande barn i utställningen ”Metropolis – Lund på medeltiden”. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen