Utställningen i porttornet är en konst- och personhistorisk exposé över paret Norlinds tid tillsammans. Utställningen innehåller även Ernst Norlinds ateljé och galleri. Porttornet och dess samlingar förvaltas av Kulturen på uppdrag av Hanna och Ernst Norlinds stiftelse.

År 1888 övertogs Borgeby slott av Hanna Larsdotter. Med sin make, konstnären och författaren Ernst Norlind, gjorde hon Borgeby till ett känt kulturcentrum. Ellen Key, Rainer Maria Rilke, Hjalmar Gullberg, Wassily Kandinsky och Isaac Grünewald är ett litet axplock ur gästlistan.

Atélje och hemmiljöer

Norlindmuseet är en minnesutställning över konstnären och författaren Ernst Norlind i slottets porttorn. Museet är beläget i den del där Ernst hade ateljé och galleri, och miljöerna har rekon­struerats. Dessutom finns hemmiljöer och texter som berättar om familjen Norlind och den miljö och tid de levde i. Du kan se Ernst Norlinds egna målningar, men även bilder skapade av hans son och konstnärs­vänner.

Familjen Norlind

Hanna Norlind, född Larsdotter (1866–1953)

När Hanna hade övertagit Borgeby slott skötte hon den stora gården, men höll även kulturella salonger och agerade mecenat. En av de konstnärer som Hanna bjöd in till Borgeby var Ernst Norlind. De båda möttes första gången 1902 och gifte sig 1907.

Ernst Norlind (1877–1952)

Efter fil kand-examen i Lund 1898 reste Ernst till Tyskland för att studera måleri för konstnären Adolf Hölzel. Väl hemkommen fick han goda recensioner och blev snabbt en etablerad konstnär. Ernst hade dock svårt att leva på sin konst. När han träffade Hanna fick han både beställningar, kärlek och trygghet. På 1940-talet blev Ernst en känd radioröst och hans storkmotiv började sälja i stort antal.

Staffan Norlind (1909–1978)

Staffan var enda barnet till Hanna och Ernst, och blev den sista enskilda ägaren av Borgeby. Han blev konstnär som sin far, men hans motiv­krets och stil var en helt annan och han led av att ständigt jämföras med fadern. Staffan var drabbad av själslig ohälsa och provade en mängd olika terapier, för att slutligen gå med på en lobotomi. Operationen gjorde slut på alla möjligheter till ett skapande liv.