På 970-talet, under kung Harald Blåtands regering, uppfördes en ringborg av så kallad Trelleborgstyp där Borgeby slott nu ligger. Det har arkeologiska undersökningar visat. Den första ärke­biskopen i Lund (som då tillhörde Danmark) fick sedan borgen i gåva av kung Erik Ejegod år 1103, och då tillkom flera stenbyggnader. År 1452 plundrades och brändes Borgeby av den svenske kungen Karl Knutsson, och borgen fick byggas upp på nytt efter det. Borgeby var sedan residens och förvaltnings­centrum för Lunds ärkebiskopar fram till reformationen i Danmark 1536.

Brändes under Skånska krigen

I samband med reformationen drogs slottet in till danska kronan och förlänades först till Jörgen Kock, som var borgmästare i Malmö. Sedan fick Fredrik II:s kammarmästare Hans Spegel Borgeby i gåva. Under den första svenska tiden, efter 1658, drogs Borgeby in till svenska kronan. Under Skånska krigen, 1678, brändes slottet ner igen men byggdes åter upp under 1700-talets första hälft, och fick i stort sett det utseende det har idag.

Köps av bonden Lars Persson

Därefter ägdes Borgeby av olika adliga familjer fram till 1887, då godset köptes av bonden Lars Persson. När hans hustru dog 1888 ärvdes Borgeby av dottern Hanna Larsdotter, som så småningom gifte sig med Ernst Norlind.

Porttornet slottets äldsta byggnad

Idag domineras Borgeby helt av den historiska slottsmiljön. Vall­graven som omgav den medeltida anläggningen fylldes dock igen på 1800-talet. Borgkapellet och borgtornet går tillbaka till 1400-­talet och huvudbyggnaden till mitten av 1500-talet. Norlindmuseet är sedan 1988 inrymt i porttornet, slottets äldsta byggnad som delvis går tillbaka till 1300-talet.

Borgeby slott – Ett tusenårigt drama

Vill du veta mer om Borgeby slotts historia kan du se filmen Borgeby slott – Ett tusenårigt drama. Den är drygt en timme lång.