Ingången till Norlindmuseet.
Ingången till Norlindmuseet till vänster. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

I september kan du besöka två arrangemang som arrangeras av Norlindmuseets vänner. Välkommen till Norlindmuseet, som är inrymt i porttornet på Borgeby slott!

Söndag 2 september kl 14.00

Ernst Norlind och Borgeby i Hjalmar Gullbergs visa

Hjalmar Gullberg skrev tillsammans med vännen Bengt Hjelmquist texten till visan Skånska slott och herresäten, i vilken såväl Borgeby slott som Ernst Norlinds namn nämns.

Hjalmar Gullberg-sällskapets ordförande, bibliotekarien och författaren Bo Gentili, presenterar Hjalmar Gullberg-sällskapet samt berättar om Hjalmar Gullberg och något om bakgrunden till visan.

Hjalmar Gullberg-porträtt av falugrafikern Hans Norsbo
Hjalmar Gullberg-porträtt av falugrafikern Hans Norsbo .

Söndag 30 september kl 14.00

Ernst Norlind – gynnare, vän och själsfrände

Eva Haettner Aurelius, ordförande i Birger Sjöberg-sällskapet, berättar om  Ernst Norlind och hans betydelse för Birger Sjöberg. Det var Norlind som banade väg för Sjöberg hos Bonniers, så han kunde debutera 1922 med Fridas Bok hos detta ansedda förlag , och det var Norlind som såg till att Birger Sjöberg framträdde för Lunds studenter en studentafton i februari 1923. Den  kom att bli startskottet för Sjöbergs turnéer i Sverige under 1923, vilka formade sig till ett triumftåg. Norlind och Sjöberg var också själsfränder och det var troligen Norlind som gjorde Sjöberg bekant med psykoanalytisk teori.

Sida ur Fridas bok med inledningen till Birger Sjöbergs kända visa "Den första gång jag såg dig" , som publicerades 1922. Den inscannade sidan är hämtad från Projekt Runeberg.
Sida ur Fridas bok med inledningen till Birger Sjöbergs kända visa ”Den första gång jag såg dig” , som publicerades 1922. Den inscannade sidan är hämtad från Projekt Runeberg.