Mejladress:

info@medmuseet.se (allmänna frågor)

info@helsingborgsmedicinhistoriskaforening.se (bokningsförfrågningar)

Telefon:
042-406 12 79

Besöksadress:
Bergaliden 20, 252 23 Helsingborg

Postadress:
Kulturen
Medicinhistoriska museet
Box 1095
221 04  Lund