Exteriör gamla barnsjukhuset i Helsingborg
Gamla barnsjukhuset i Helsingborg inrymmer idag ett museum. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturen samarbetar med Helsingborgs medicinhistoriska förening kring värdskap och visningar. Föreningen har också sina föreningslokaler samt två egna utställningar i gamla barnsjukhuset.

På nedre plan kan du se föreningens utställningar Från Leopiller till Nicorette – ett sekel i medicinens tjänst (som har gjorts i samarbete med McNeill) samt VIGGO – från flergångsartiklar till engångsprodukter.

På övre plan kan du se föreningens utställning Barnsjukvården i Helsingborg – en tillbakablick 1888 – 2017.

Du kan läsa mer om föreningens verksamhet på deras egen hemsida