Gamla barnsjukhuset i Helsingborg är det äldsta bevarade barnsjukhuset i Sverige. Byggnaden tillkom på privat initiativ och med privata medel. Verksamheten startade 1888 och riktade sig då främst till den fattigare delen av befolkningen. De runda sjukhussalarna skulle främja en god sjukhushygien och mycket dagsljus.

Det gamla Barnsjukhuset uppfördes 1886-1888. Det ritades av dåvarande stadsarkitekt Mauritz Frohm som i sin tur hade återanvänt ritningar från ett några år äldre sjukhus i Bjuv.

Runda salar

Idén bakom byggnadens speciella utformning med två runda sjuksalar stod troligen lasarettsläkaren Gustaf Naumann för. De åtta fönstren i varje sal tillåter ljuset att komma in under dygnets alla timmar. Rundningen innebär också enligt Neuman att man uppnår ”den mest fullkomliga luftvexling. Inga hörn med stillastående luft, således inga hörnsängar, solljus hela dagen, större golfyta och kubikinnehåll med mindre vägglängd så att uppvärmningen och ventilation i rummets centrum verka lika på alla punkter”.

Bostad för översköterskan

Det gamla barnsjukhuset hade 36 vårdplatser och innehöll även sköterskerum, isoleringsrum, klosetter, kök och tvättrum samt en mindre bostad för översköterska. Just isoleringsrummen var viktiga då barn är mer infektionskänsliga än vuxna.

1944 ersätts det gamla barnsjukhuset av det då nybyggda Banckska sjukhuset, som sedan i sin tur fick sin fortsättning i barnkliniken på nya lasarettsblocket.

Läs mer

Region Skåne gjorde en kulturhistorisk dokumentation av Helsingborgs Barnsjukhus inför att regionen skulle sälja byggnaden, som nu ägs av en privatperson. Klicka på knappen för att ladda ner dokumentationen som en pdf.

Helsingborgs Barnsjukhus kulturhistorisk dokumentation (pdf)