Friluftsmuseet Kulturens Östarp är öppet och följer de bestämmelser som gäller angående spridningsrisk av coronaviruset (covid-19). Här finns gott om plats för besökare och du befinner dig utomhus, förutom när du går in i Gamlegård eller Östarps gästgivaregård.

Kulturen följer 50-regeln

Regeringen beslutade den 27 mars om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Förordningen började gälla den 29 mars.

… och Sveriges Museers rekommendation

Sveriges Museer tolkar att museernas publika verksamhet omfattas av 50-regeln. Deras rekommendation är att museerna inte får samla fler än 50 personer samtidigt i sin publika verksamhet. Detta antal personer inkluderar egen personal i den publika miljön, såsom guider, kassapersonal etc. För friluftsmuseer eller liknande gäller rekommendationen där besökarna befinner sig i en lokal.

Kulturens Östarp har öppet som vanligt

I praktiken betyder detta att Kulturens Östarp håller öppet som vanligt. Djursläppet som brukar arrangeras den 1 maj ställdes dock in i år, eftersom det är ett evenemang som brukar dra mycket folk. Övriga visningar och temadagar kommer att genomföras, men om restriktionerna ändras får vi justera programmet.  Håll dig uppdaterad via kalendariet på www.kulturen.com/program.

Kulturen följer i övrigt de rekommendationer som ges av ansvariga myndigheter och vi håller oss uppdaterade på daglig basis.

Handsprit

Det finns handsprit utplacerat på flera ställen på Kulturens Östarp: vid Östarpshallen vid parkeringen, strax innan Gamlegård vid gethagen samt vid utedassen intill Gamlegård.

Hemma vid förkylningssymptom

Vår personal följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi stannar hemma om vi har förkylnings- eller influensasymptom. Vi ber våra besökare göra detsamma, för allas bästa.