Friluftsmuseet Kulturens Östarp följer de bestämmelser som gäller angående spridningsrisk av coronaviruset (covid-19). Här finns gott om plats för besökare och du befinner dig utomhus, förutom när du går in i Gamlegård eller Östarps gästgivaregård.

Kulturen följer 50-regeln

Regeringen beslutade den 27 mars om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Förordningen började gälla den 29 mars.

… och Sveriges Museers rekommendation

Sveriges Museer tolkar att museernas publika verksamhet omfattas av 50-regeln. Deras rekommendation är att museerna inte får samla fler än 50 personer samtidigt i sin publika verksamhet. Detta antal personer inkluderar egen personal i den publika miljön, såsom guider, kassapersonal etc. För friluftsmuseer eller liknande gäller rekommendationen där besökarna befinner sig i en lokal.

Kulturen följer i övrigt de rekommendationer som ges av ansvariga myndigheter och vi håller oss uppdaterade på daglig basis.

Handsprit

Det finns handsprit utplacerat på flera ställen på Kulturens Östarp: vid Östarpshallen vid parkeringen, strax innan Gamlegård vid gethagen samt vid utedassen intill Gamlegård.

Hemma vid förkylningssymptom

Vår personal följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi stannar hemma om vi har förkylnings- eller influensasymptom. Vi ber våra besökare göra detsamma, för allas bästa.