Arbetarbostaden. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Arbetarbostaden. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturen i Lund håller öppet med restriktioner från och med den 26 januari, efter att vi har haft stängt i en månad. Museichefen berättar lite mer här nedanför!

I huvudsak fortsätter vi med de begränsningar som vi höll i november-december, utan programverksamhet och med vaksamhet och åtgärder mot all risk för trängsel. Den största nyheten är att vi dessutom sätter begränsningar för hur många som får vistas i varje enskild byggnad på museet.

Det är viktigt och angeläget att hålla museet öppet. Samtidigt är det viktigt att vi kan göra detta på ett säkert och ansvarsfullt vis. Pandemilagen som nu är på plats ger myndigheterna befogenhet att utfärda detaljerade föreskrifter för kulturverksamheter. Än så länge har man valt att nöja sig med de riktlinjer som gällde under hösten och tills det eventuellt kommer mer detaljerade föreskrifter för kulturverksamheter väljer vi att utgå från de regler som finns för handel och idrottsanläggningar, med krav på minst 10 kvm per besökare, fritt från trängsel inomhus samt fritt från trängsel vid in- och utpassering.

På museet rör du dig både utomhus och inomhus över stora ytor. Vi har satt upp skyltar vid ingången till hus och utställningar som anger hur många personer som får vara i lokalen samtidigt, som vi hoppas att alla besökare hjälps åt med att hålla sig till.

/Gustav Olsson, museichef