Prästgården. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen
Prästgården. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen

Kulturen i Lund är öppet, med restriktioner.

I huvudsak har vi öppet med begränsningar, utan programverksamhet och med vaksamhet och åtgärder mot all risk för trängsel. Vi har dessutom begränsningar för hur många som får vistas i varje enskild byggnad på museet.

Det är viktigt och angeläget att hålla museet öppet. Samtidigt är det viktigt att vi kan göra detta på ett säkert och ansvarsfullt vis. Pandemilagen som nu är på plats ger myndigheterna befogenhet att utfärda detaljerade föreskrifter för kulturverksamheter. Vi utgår från de regler som finns, med krav på minst 10 kvm per besökare, fritt från trängsel inomhus samt fritt från trängsel vid in- och utpassering.

På Kulturen i Lund rör du dig både utomhus och inomhus över stora ytor. Vi har satt upp skyltar vid ingången till hus och utställningar som anger hur många personer som får vara i lokalen samtidigt, som vi hoppas att alla besökare hjälps åt med att hålla sig till.