Lindforska huset, som inrymmer Universitetsmuseet.
Universitetsmuseet finns i Lindforska huset, där flera kända akademiker har bott. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Permanent

Universitetsmuseet berättar om Lunds universitets historia från grundandet 1666 fram till idag. Utställningen skildrar universitetets utveckling från knappt 100 studenter till dagens storuniversitet där 35 000 studenter utbildar sig inom en mängd olika områden.

Här får du möta kvinnor och män, studenter, lärare och andra anställda. Du får veta vilken kunskap universitetet har skapat och förmedlat, liksom hur det samspelat med världen runt omkring. Tre teman löper genom utställningen: det är människorna som har skapat universitetets historia;  kunskap bevaras, förmedlas och nyskapas av universitetet och det lever hela tiden i samspel med omvärlden.

Kända akademiker bott i huset

Museet finns i det Lindforska huset, byggt på 1700-talets mitt. Då var huset en av de största bostäderna i den lilla staden Lund. Flera kända akademiker har bott där. Bland andra Per Henrik Ling ”den svenska gymnastikens fader” och professorn i historia och latin Anders Otto Lindfors, som gett huset dess namn.

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Lindforska huset

Huset byggdes omkring 1755 och ligger på ursprunglig plats.
Läs mer
Lindforska huset på Kulturen i Lund

  Museum skapat av stiftelse

Universitetsmuseet drivs av Stiftelsen Lunds universitetshistoriska museum.