Tillsvidare

Tro, hopp och hälsa på handlar om synen på hälsa, vad som anses friskt eller sjukt och hur detta har förändrats över tid. Den visas på Medicinhistoriska museet i Helsingborg.

Läs mer om utställningen på sidan om Medicinhistoriska museet i Helsingborg

Medicin­historiska museet i Helsingborg

Medicinhistoriska museet i Helsingborg drivs av Kulturen på uppdrag av Region Skåne, i samarbete ...
Läs mer