Interiör från Tegnérmuseet.
Interiör från Tegnérmuseet. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Tillsvidare

Esaias Tegnér (1782-1846) var en av sin tids mest betydande svenska författare och skalder. Under sin tid som professor i Lund bodde han med sin familj i en korsvirkesgård på Stora Gråbrödersgatan. I museet har man försökt återskapa Tegnérs hem med originalinventarier och olika Tegnérminnen.

Läs mer om utställningen på sidan om Tegnérmuseet.

Interiör från Tegnérmuseet.

Tegnérmuseet

Esaias Tegnér (1782-1846) var en av sin tids mest betydande svenska författare och ...
Läs mer