Stor modell av hjärna som lyser i olika färger och ett färtest på väggen
Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Permanent

I Livets museums utställning står din egen kropp i centrum. Här kan du bland annat mäta din reaktionshastighet, bli lurad av synvillor och testa luktsinnet. Du kan även undersöka näringsinnehållet i en egenkomponerad måltid och titta på din egen hud i 200 gångers förstoring! Utställningen berättar också om viktiga framsteg inom medicinen som har skett i Lund, till exempel inom dialys och utvecklingen av respiratorer. Välkommen till Lasarettsgatan 7 i Lund!

Läs mer om utställningen på sidan om Livets museum

Livets museum

Livets museum är ett medicinhistoriskt museum i Lund som berättar om hur kroppen fungerar. ...
Läs mer

Från utställningen