Kulturens timmermän Olof Andersson och Fredrik Gustavsson bilar mullåsen. Foto Jessica Ljung, Kulturen.

Kulturen och dess medlemsförening har en relation som saknar motstycke i museisverige, och många viktiga delar av museet har sitt ursprung i insamlade eller skänkta medel från engagerade medlemmar. Varje år vänder vi oss till föreningens medlemmar i en mecenatinsamling med ett särskilt ändamål. Men självklart kan även du som inte är medlem välja att stötta vår insamling!

De senaste åren har vi samlat in till att:

• 2019 – återställa trädskiktet i friluftsmuseet
• 2020 – återställa Fideporten, porten mot Adelgatan
• 2021 – restaurera stenmuren kring Bosmålatorpet
• 2022 – bygga en ny lekplats

Under åren 2015–2017 renoverades de timrade husen på Kulturen i ett stort projekt som finansierades av föreningens egna medel. Därefter har vi arbetat med att gestalta byggnaderna och deras omgivningar. Interiören i flera hus har fått ny gestaltning. Dessutom har utemiljöerna gjorts i ordning så att de kompletterar innemiljöerna.

Genom insamlingar har vi de senaste åren fått in medel för att återställa trädskiktet i friluftsmuseet, för att återuppföra Fideporten, för stenmurarna kring Bosmålatorpet och till den nya lekplatsen. Träden växer för varje år, grunden för stenmurarna har grävts, vid det senaste årsmötet kunde vi återinviga Fideporten och inför sommaren 2023 öppnar lekplatsen.

Nu vill vi be om hjälp med takläggning av Blekingegården och nya föremål till interiören. Taken läggs om med ny näver och torv, samtidigt som interiören förnyas med nytillverkade kopior av föremål ur våra samlingar.

Du kan skänka din gåva till Blekingegården via Swish-nummer 123 076 63 37 eller betala in till vårt bankgiro 660–7600.

Vi tackar på förhand för alla bidrag, stora som små!