lekplats
Lekplats-skiss av Lennart Pranter, Pranters Hantverk AB

Kulturen och dess medlemsförening har en relation som saknar motstycke i museisverige, och många viktiga delar av museet har sitt ursprung i insamlade eller skänkta medel från engagerade medlemmar. Varje år vänder vi oss till föreningens medlemmar i en mecenatinsamling med ett särskilt ändamål. Men självklart kan även du som inte är medlem välja att stötta vår insamling!

De senaste åren har vi samlat in till att:

• 2019 – återställa trädskiktet i friluftsmuseet
• 2020 – återställa Fideporten, porten mot Adelgatan
• 2021 – restaurera stenmuren kring Bosmålatorpet

Trädplanteringen har gått fint och Hagtornen vid Blekingegården, fruktträden vid Bosmålatorpet och de andra träden har tagit sig bra. De senast planterade träden som finansierades av dessa medel var två stycken Prunus avium ’Plena’ – fylldblommigt fågelbär, som nu står på baksidan av Vita huset. Fideportens stenar är uppsorterade, märkta och porten kan muras upp till våren. När det gäller stenmurarna kring Bosmåla­torpet har vi tagit in anbud på jobbet, som sedan kan utföras i samband med att vi bygger om lekplatsen.

Och det är just lekplatsen som är ändamålet för 2022 års insamling. Den nuvarande lekplatsen byggdes för snart 20 år sedan och finansierades även den gången med donations­medel. Den är mycket uppskattad och används av barn under hela året.

Men en lekplats slits och det är dags att förnya den. Vi vill göra det ännu tydligare att lekplatsen är en fortsättning av museet, och det framtagna förslaget tar sin inspiration från museihusen. Vårt mål är även detta år att samla in 250 000 kronor, som blir en del av finansieringen av lekplatsen. Byggnationen av den nya lekplatsen startar under 2022 och fortsätter under 2023.

Du kan skänka din gåva via Swish-nummer 123 076 63 37, öppna swish-appen och scanna QR-koden här nedan eller ange numret manuellt. Du kan också betala in till vårt Bankgiro: 660-7600. Ange ”lekplatsen” som referens.

Vi tackar på förhand för alla bidrag, stora som små!