södra området markerat på en karta över Kulturen

Under perioden 1 oktober 2020 till 30 april 2021 är kvällsöppet på onsdagar begränsat till södra området på Kulturen i Lund. På södra området hittar du många av våra utställningar, och även Västra Vrams prästgård.

Under skolloven är dock hela museet kvällsöppet på onsdagar även under denna period!

På södra området kan du se följande utställningar:

I Vita huset, entrébyggnaden: 

Metropolis – Lund på medeltiden

En stund i Lund – staden från 1500-talet till idag

Att överleva – Röster från Ravensbrück

Modernismen – En ny konst. En ny värld. 

I Lundahallen:

TILT! – Flipperspelens kultur och historia (invigs 26 september 2020)

 I Textilhallen: 

Mopeden – en svensk designhistoria (invigs 26 september 2020)

Textilt – tekniker och material

Uppklädd – kvinnligt mode 1730–2000

Vapen – makt över liv

Kulturernas glas

I Allmogehallen:

Elsa Beskows sagovärld – en lekutställning

Skånskt allmogeliv

Skånskt jordbruk

Sydsvenskt fiske

Västra Vrams prästgård är också öppen

1 maj till 30 september är hela museet, både södra och norra området, öppet kl 10–20 på onsdagar.