södra området markerat på en karta över Kulturen

Under perioden 16 september till 30 april är bara södra området på Kulturen i Lund öppet när vi har kvällsöppet på onsdagar. Där hittar du många av våra utställningar, och även Västra Vrams prästgård.

På södra området kan du se följande utställningar:

I Vita huset, entrébyggnaden: 

Metropolis – Lund på medeltiden

En stund i Lund – staden från 1500-talet till idag

Att överleva – Röster från Ravensbrück

Modernismen – En ny konst. En ny värld. 

I Lundahallen: 

Alla ska passa in

id:TRANS – Från kung Kristina till idag

(en mindre del av id:TRANS visas på norra området, som inte kan nås under onsdagskvällarna förrän 1 maj)

I Textilhallen: 

Textilt – tekniker och material

Uppklädd – kvinnligt mode 1730–2000

Vapen – makt över liv

Kulturernas glas

I Allmogehallen:

Hans och Greta – en lekutställning

Skånskt allmogeliv

Skånskt jordbruk

Sydsvenskt fiske

Västra Vrams prästgård är också öppen

Norra området är stängt 16 september till 30 april.
1 maj till 15 september är hela museet, både södra och norra området, öppet kl 10–20 på onsdagar.