södra området markerat på en karta över Kulturen

Under perioden 1 oktober 2020 till 30 april 2021 är kvällsöppet på onsdagar begränsat till södra området på Kulturen i Lund. På södra området hittar du många av våra utställningar, och även Västra Vrams prästgård.

Under skolloven är dock hela museet kvällsöppet på onsdagar även under denna period.

På södra området kan du se följande utställningar:

I Vita huset, entrébyggnaden: 

Metropolis – Lund på medeltiden

En stund i Lund – staden från 1500-talet till idag

Att överleva – Röster från Ravensbrück

Modernismen – En ny konst. En ny värld. 

I Lundahallen och Textilhallen:

Katja of Sweden

I Textilhallen: 

Textilt – tekniker och material

Uppklädd – kvinnligt mode 1730–2000

Vapen – makt över liv

Kulturernas glas

I Allmogehallen:

Hans och Greta – en lekutställning (visas till och med 12 januari 2020, och följs av Elsa Beskows sagovärld som invigs 15 februari 2020)

Skånskt allmogeliv

Skånskt jordbruk

Sydsvenskt fiske

Västra Vrams prästgård är också öppen

1 maj till 30 september är hela museet, både södra och norra området, öppet kl 10–20 på onsdagar.